2. kolo přijímacích zkoušek na Pedagogickou fakultu UJEP v Ústí nad Labem

Děkan Pedagogické fakulty UJEP v Ústí nad Labem vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2019/2020.

 

 

 

Termín podání přihlášek je do 15. 8. 2019 pro bakalářské a (navazující) magisterské studijní programy. Termíny přijímacích zkoušek jsou 2. - 4. 9. 2019, jedná se o písemné, ústní a praktické zkoušky pro všechny obory bakalářských a magisterských studijních programů. Na výběr jsou jednooborové i dvouoborové aprobační kombinace v prezenční formě studia.

 

Některé studijní obory jsou bez přijímací zkoušky, např.:

V bakalářském studijním programu:

 • Hudební výchova pro pomáhající profese
 • Popularizace hudby a organizace hudebního života
 • Český jazyk a literatura (dvouoborové)

 

V navazujícím magisterském studijním programu:

 • Učitelství českého jazyka a literatury pro 2. stupeň základních škol a střední školy (jednooborové)
 • Učitelství hudební výchovy pro ZŠ, SŠ a ZUŠ
 • Český jazyk a literatura pro 2. stupeň základních škol
 • Hudební výchova pro 2. stupeň základních škol
 • Občanská výchova pro 2. stupeň základních škol
 • Sbormistrovství pro střední školy
 • Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy
 • Učitelství hudební výchovy pro střední školy
 • Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy
 • Učitelství společenských věd pro střední školy
 • Učitelství historie pro střední školy

 

Nezapomeňte:

1)      si včas podat a doručit řádně vyplněnou přihlášku (v případě elektronické přihlášky i její tištěnou verzi).

2)      si včas zaplatit manipulační poplatek.

3)      řádně a včas doložit požadované vzdělání, příp. další vyhlášená osvědčení a potvrzení.

4)      na účast u přijímací zkoušky a její úspěšné vykonání nebo splnění podmínek pro prominutí přijímací zkoušky (je-li přijímací zkouška v přijímacím řízení vypsána).


Zdroj: https://www.pf.ujep.cz/wp-content/uploads/2019/04/Vyhl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD-2.-kola-p%C5%99ij%C3%ADmac%C3%ADho-%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-2019_2020.pdf

Zpracovala: Lucie Turzová

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27
28
29
30
31
1
2
 
 
 
 
 
 
 
3
4
5
6
7
8
9
 
 
 
 
 
 
 
10
11
12
13
14
15
16
 
 
 
 
 
 
 
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
24
25
26
27
28
29
1