Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Syndikovat obsah
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky
Aktualizace: 1 den 8 hodin zpět

Podnět k předkládání žádostí v rámci Fondu vzdělávací politiky na podporu navýšení kapacit lékařských fakult veřejných vysokých škol pro rok 2018

21 Červen, 2018 - 08:07
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje, v souladu s čl. 20 odst. 4 platného znění „Pravidel pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2018“ č. j. MSMT-1251/2018-2 ze dne 31. ledna 2018 "Podnět k předkládání žádostí v rámci Fondu vzdělávací politiky na podporu navýšení kapacit lékařských fakult veřejných vysokých škol pro rok 2018". Žádost musí být do jednoho měsíce od zveřejnění předložena na příslušném formuláři žádosti a jeho příloze, které jsou k dispozici ke stažení na webových stránkách ministerstva.   
Kategorie: Jinde píší

RoboBraille Czech

14 Červen, 2018 - 13:33
Dne 8. června 2018 proběhlo v prostorách MŠMT zahájení české verze služby RoboBraille, dánského projektu na podporu osob se speciálními vzdělávacími potřebami. Více informací je v originální anglické verzi tiskové zprávy, kterou zde naleznete i s českým překladem.
Kategorie: Jinde píší

VÝZVA MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY K PŘEDLOŽENÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE V RÁMCI PROGRAMU 133 210 ROZVOJ A OBNOVA MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ ZÁKLADNY VEŘEJNÝCH VYSOKÝCH ŠKOL

12 Červen, 2018 - 11:59
Do programu 133 210 je prostřednictvím 26 subtitulů  zahrnut rozvoj a obnova materiálně technické základny jednotlivých veřejných vysokých škol ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. Prostřednictvím výzvy mohou být realizovány výlučně investiční akce, které jsou součástí jmenovitého investičního plánu a budou dokončeny do 31. 12. 2019. Žádosti budou přijímány průběžně od 13. 6. 2018 do 30. 11. 2018. Alokace státního rozpočtu na výzvu činí 140 mil. Kč.
Kategorie: Jinde píší

Národní akreditační úřad pro vysoké školství

11 Červen, 2018 - 13:19
Národní akreditační úřad pro vysoké školství (NAÚ) je nezávislým úřadem zřízeným ke dni 1. září 2016 zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.
Kategorie: Jinde píší

Nové webové stránky pro Čechy žijící v zahraničí

6 Červen, 2018 - 15:31
MŠMT informuje o spuštění webových stránek pod patronací Ministerstva zahraničních věcí, jejichž cílem je soustředit na jednom místě užitečné informace jednotlivých českých ministerstev a úřadů, které se bezprostředně týkají občanů ČR a jejich rodin dlouhodobě pobývajících a žijících v zahraničí. MŠMT se podílelo spolu s dalšími resorty na jejich přípravě.
Kategorie: Jinde píší

Cena ministra pro vynikající studenty a absolventy

6 Červen, 2018 - 14:29
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu k předložení návrhů na udělení Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním programu a za mimořádné činy studentů, která se uděluje vynikajícím studentům a studentkám nebo absolventům a absolventkám bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu za mimořádné výsledky ve studiu nebo ve vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti související se studiem v daném studijním programu.
Kategorie: Jinde píší

Uznávání studia na zahraničních vysokých školách pro zdravotní a sociální účely

4 Červen, 2018 - 11:05
Článek obsahuje formulář žádosti o posouzení postavení studia na vysoké škole v cizině pro sociální účely a účely zdravotního pojištění a rovněž postup při vydávání rozhodnutí MŠMT o postavení studia na vysokých školách v cizině na roveň studia na vysokých školách v České republice pro sociální účely a účely zdravotního pojištění.
Kategorie: Jinde píší

Habilitační řízení

1 Červen, 2018 - 14:01
Kategorie: Jinde píší

VÝZVA MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY K PŘEDLOŽENÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE V RÁMCI SUBTITULU 133V 011 POŘÍZENÍ, OBNOVA A PROVOZOVÁNÍ ICT SYSTÉMU ŘÍZENÍ MŠMT

1 Červen, 2018 - 13:57
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlašuje výzvu pro příjem žádostí do podprogramu 133V 011 Pořízení, obnova a provozování ICT systému řízení MŠMT. Prostřednictvím výzvy budou podporovány investiční akce, které naplňují zajištění řádného a bezpečného chodu a rozvoje informačních a komunikačních technologií. Cílem výzvy je pořízení, obnova a provozování ICT systémů řízení MŠMT, zkvalitnění procesu řízení rozvojem a zaváděním systémů informačních a komunikačních technologií.
Kategorie: Jinde píší

Plán realizace Dlouhodobého záměru pro oblast vysokých škol pro rok 2019, Vyhlášení Institucionálního programu pro veřejné vysoké školy pro roky 2019-2020 a Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2019

1 Červen, 2018 - 11:34
Článek obsahuje "Plán realizace Dlouhodobého záměru pro oblast vysokých škol pro rok 2019", "Vyhlášení Institucionálního programu pro veřejné vysoké školy pro roky 2019-2020" a "Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2019".
Kategorie: Jinde píší

Seminář k rozvoji vysokých škol

1 Červen, 2018 - 10:25
Článek obsahuje prezentace ze Semináře k rozvoji vysokých škol, který se uskutečnil dne 31. 5. 2018 v prostorách Domu zahraniční spolupráce.
Kategorie: Jinde píší

Posudky Nezávislé odborné komise jaro 2018

29 Květen, 2018 - 18:42
Nezávislá odborná komise (NOK) je poradním orgánem MŠMT při vyřizování žádostí žadatelů o přezkoumání výsledků hodnocení maturitní zkoušky. V komisi jsou zastoupeni odborníci na vzdělávání, testologii, metodiku a didaktiku předmětů z akademické obce a odborníci z Národního ústavu pro vzdělávání, kteří posuzují soulad obsahu didaktických testů s obsahem katalogů požadavků ke společné části maturitní zkoušky.  
Kategorie: Jinde píší

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28
29
30
31
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
4
5
6
7
8
9
10
 
 
 
 
 
 
 
11
12
13
14
15
16
17
 
 
 
 
 
 
 
18
19
20
21
22
23
24
 
 
 
 
 
 
 
25
26
27
28
29
30
1