Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Syndikovat obsah
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky
Aktualizace: 7 hodin 54 min zpět

Dodatek k Vyhlášení rozvojového programu na podporu organizace ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou - podzim 2018

10 Prosinec, 2018 - 21:23
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje dodatek k vyhlášení rozvojového programu na podporu organizace ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou ve vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2018.
Kategorie: Jinde píší

Vyhlášení pokusného ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol pro školní rok 2018/2019 (2. etapa v roce 2019)

6 Prosinec, 2018 - 19:16
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje na období od 1. 1. 2019 do 31. 8. 2019 další etapu pokusného ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol.
Kategorie: Jinde píší

Předání údajů pro sestavení závěrečného účtu za rok 2018

3 Prosinec, 2018 - 13:18
Metodická informace k předání údajů pro sestavení závěrečného účtu za rok 2018 pro PŘO v působnosti MŠMT
Kategorie: Jinde píší

Předání údajů pro sestavení závěrečného účtu za rok 2018

3 Prosinec, 2018 - 13:17
Metodická informace k předání údajů pro sestavení závěrečného účtu za rok 2018 pro PŘO v působnosti MŠMT
Kategorie: Jinde píší

Příspěvek poskytovatelům vzdělávání v zahraničí s uzavřenou smlouvou s MŠMT v roce 2019 (v souladu s § 162a školského zákona)

30 Listopad, 2018 - 21:11
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanoví v § 162a, že MŠMT poskytuje poskytovatelům vzdělávání v zahraničí s uzavřenou smlouvou s MŠMT příspěvek na úhradu nákladů spojených s poskytováním vzdělávání podle školského zákona ze státního rozpočtu v závislosti zejména na počtu žáků a počtu vyučovacích hodin. MŠMT tímto zveřejňuje výši příspěvku v roce 2019,
Kategorie: Jinde píší

Vyhlášení výzvy pro nestátní neziskové organizace "Podpora školního stravování žáků základních škol na rok 2019“

30 Listopad, 2018 - 20:38
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje na kalendářní rok 2019 výzvu k podpoře školního stravování žáků základních škol.
Kategorie: Jinde píší

Metodický pokyn upravující postupy účtování o majetku

29 Listopad, 2018 - 08:59
Metodický pokyn, kterým se stanoví postupy účtování o majetku organizačních složek státu a příspěvkových organizací v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, č.j. MSMT-35975/2018
Kategorie: Jinde píší

Metodický pokyn upravující postupy účtování o majetku

29 Listopad, 2018 - 08:59
Metodický pokyn, kterým se stanoví postupy účtování o majetku organizačních složek státu a příspěvkových organizací v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, č.j. MSMT-35975/2018
Kategorie: Jinde píší

Metodický pokyn k provedení inventarizace majetku a závazků

29 Listopad, 2018 - 08:58
Metodický pokyn, kterým se stanoví zásady a vzorová směrnice k provedení inventarizace majetku a závazků organizačních složek státu a příspěvkových organizací zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, č.j. MSMT-33404/2018
Kategorie: Jinde píší

Metodický pokyn k provedení inventarizace majetku a závazků

29 Listopad, 2018 - 08:58
Metodický pokyn, kterým se stanoví zásady a vzorová směrnice k provedení inventarizace majetku a závazků organizačních složek státu a příspěvkových organizací zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, č.j. MSMT-33404/2018
Kategorie: Jinde píší

Vyhlášení rozvojového programu: Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování pedagogických pracovníků mateřských, základních a středních škol, konzervatoří a školních družin v roce 2019.

26 Listopad, 2018 - 13:27
MŠMT zveřejňuje tento rozvojový program, jehož cílem je v roce 2019 prostřednictvím zvýšení platové úrovně pedagogických pracovníků mateřských, základních a středních škol (vč. konzervatoří) a školních družin (zřízených ÚSC nebo dobrovolným svazkem obcí) snížit rozdíly mezi dosaženou úrovní nenárokových složek platů těchto pracovníků. Program má zásadní význam z hlediska přípravy na implementaci chystané reformy financování regionálního školství.
Kategorie: Jinde píší

VÝZVA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

20 Listopad, 2018 - 14:29
VÝZVA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k podání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na činnost škol a školských zařízení zřizovaných registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, pro kalendářní rok 2019.
Kategorie: Jinde píší

Poslední výzva k registraci na konferenci Towards Better University Teaching

19 Listopad, 2018 - 17:32
MŠMT pořádá 22.-23. listopadu mezinárodní konferenci o kvalitě výuky na vysokých školách.
Kategorie: Jinde píší

Přehled možností plnění povinné školní docházky podle § 38 školského zákona

16 Listopad, 2018 - 22:39
MŠMT nabízí k využití školám a rodičům žáků přehled možností plnění povinné školní docházky podle § 38 školského zákona.
Kategorie: Jinde píší

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
26
27
28
29
30
1
2
 
 
 
 
 
 
 
3
4
5
6
7
8
9
 
 
 
 
 
 
 
10
11
12
13
14
15
16
 
 
 
 
 
 
 
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
31
1
2
3
4
5
6