Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Syndikovat obsah
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky
Aktualizace: 14 hodin 45 min zpět

Vyhlášení rozvojového programu "Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2019 (IV. etapa)"

17 Říjen, 2018 - 13:53
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje čtvrtou etapu rozvojového programu k podpoře výuky plavání na 1. stupni základních škol.   
Kategorie: Jinde píší

Vyhlášení rozvojového programu Podpora vzdělávání cizinců ve školách v roce 2019

17 Říjen, 2018 - 09:00
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje na rok 2019 rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách (č.j.: MSMT-28 283/2018).
Kategorie: Jinde píší

VÝZVA Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy k předložení žádostí o poskytnutí dotace v rámci programu 133 110 Rozvoj a obnova materiálně technické základny speciálních škol a systému náhradní výchovné péče - rok 2019

16 Říjen, 2018 - 13:58
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlašuje výzvu pro příjem žádostí do programu 133 110 Rozvoj a obnova materiálně technické základny speciálních škol a systému náhradní výchovné péče. Cílem výzvy je udržet a zlepšovat kvalitu objektů státních příspěvkových organizací zřízených MŠMT vykonávající činnost školy/školského zařízení, řešit úkoly vyplývající z platných právních předpisů.
Kategorie: Jinde píší

Konference Vysoké školství a česká společnost v minulých 100 letech a jak dál

10 Říjen, 2018 - 15:56
Článek obsahuje informace o konferenci Vysoké školství a česká společnost v minulých 100 letech a jak dál, která se uskuteční 1. listopadu 2018.
Kategorie: Jinde píší

Řízení ke jmenování profesorem

10 Říjen, 2018 - 14:48
Kategorie: Jinde píší

Výzva NAÚ 2/2018 k předkládání návrhů na zařazení osob do Seznamu hodnotitelů

3 Říjen, 2018 - 16:09
Článek obsahuje Výzvu Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství 2/2018 k předkládání návrhů na zařazení osob do Seznamu hodnotitelů.
Kategorie: Jinde píší

Habilitační řízení

1 Říjen, 2018 - 11:01
Kategorie: Jinde píší

VII. ročník mezinárodní konference k vícejazyčnosti

26 Září, 2018 - 19:02
Dne 18. října  2018 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním institutem pro další vzdělávání a Zastoupením Evropské komise v  České republice organizuje již VII. ročník mezinárodní konference k vícejazyčnosti. Letošní příspěvky jsou s ohledem na výročí založení republiky zaměřeny v dopolední části zejména historicky a věnují  se především cizím jazykům, které hrály na našem území důležitou úlohu. Novinky, ke kterým došlo v jazykovém vzdělávání, jsou reflektovány v odpolední části, kdy v rámci hlavního referátu představí Enrica Piccardo z torontské univerzity rozšířený Společný evropský referenční rámec „COMPANION VOLUME WITH NEW DESCRIPTORS“. Této problematice bude věnován i seminář dne 19. října 2018, který účastníky seznámí se změnami a novinkami, které přinesla tato aktualizace a přiblíží, jakým způsobem lze použít nové deskriptory při zprostředkování vícejazyčné a interkulturní kompetence v jazykové výuce.
Kategorie: Jinde píší

VII. ročník mezinárodní konference k vícejazyčnosti

26 Září, 2018 - 19:02
Dne 18. října  2018 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním institutem pro další vzdělávání a Zastoupením Evropské komise v  České republice organizuje již VII. ročník mezinárodní konference k vícejazyčnosti. Letošní příspěvky jsou s ohledem na výročí založení republiky zaměřeny v dopolední části zejména historicky a věnují  se především cizím jazykům, které hrály na našem území důležitou úlohu. Novinky, ke kterým došlo v jazykovém vzdělávání, jsou reflektovány v odpolední části, kdy v rámci hlavního referátu představí Enrica Piccardo z torontské univerzity rozšířený Společný evropský referenční rámec „COMPANION VOLUME WITH NEW DESCRIPTORS“. Této problematice bude věnován i seminář dne 19. října 2018, který účastníky seznámí se změnami a novinkami, které přinesla tato aktualizace a přiblíží, jakým způsobem lze použít nové deskriptory při zprostředkování vícejazyčné a interkulturní kompetence v jazykové výuce.
Kategorie: Jinde píší

Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace pro digitalizaci veřejného vysokého školství

26 Září, 2018 - 16:14
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje v souladu s ustanovením § 14j zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů a s ustanovením § 18 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, Výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace pro digitalizaci veřejného vysokého školství.
Kategorie: Jinde píší

Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace pro digitalizaci veřejného vysokého školství

26 Září, 2018 - 16:04
Článek obsahuje Výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace pro digitalizaci veřejného vysokého školství.
Kategorie: Jinde píší

Posudky Nezávislé odborné komise podzim 2018

25 Září, 2018 - 17:01
Nezávislá odborná komise (NOK) je poradním orgánem MŠMT při vyřizování žádostí žadatelů o přezkoumání výsledků hodnocení maturitní zkoušky. V komisi jsou zastoupeni odborníci na vzdělávání, testologii, metodiku a didaktiku předmětů z akademické obce a odborníci z Národního ústavu pro vzdělávání, kteří posuzují soulad obsahu didaktických testů s obsahem katalogů požadavků ke společné části maturitní zkoušky. 
Kategorie: Jinde píší

Výzva pro podávání žádostí o poskytnutí dotace v programu „Podpora vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2019“.

20 Září, 2018 - 14:52
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje Výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí dotace v programu „Podpora vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2019“.
Kategorie: Jinde píší

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
2
3
4
5
6
7
 
 
 
 
 
 
 
8
9
10
11
12
13
14
 
 
 
 
 
 
 
15
16
17
18
19
20
21
 
 
 
 
 
 
 
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 
 
 
 
 
29
30
31
1
2
3
4