Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR (2011; 2015) uvádí základní směry a cíle dalšího vývoje, stanovuje opatření na úrovni státu na dobu nejméně čtyř let s cílem sjednotit vzdělávací politiku 14 krajů a státu.

V oblasti kariérového poradenství byla pro období 2011-2015 důležitá podpora systému kariérového poradenství v celoživotní perspektivě (vč. informačních nástrojů) v rámci následujících opatření: vytvořit koncepci systému kariérového poradenství, zlepšit kvalitu kariérového poradenství, rozvíjet systém dalšího vzdělávání poradenských pracovníků v oblasti kariérového poradenství a rozvíjet informační systém na podporu kvalifikovaného rozhodování o volbě profese a k ní vedoucí vzdělávací dráhy.

http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/dlouhodoby-zamer-vzdelavani-a-rozvoje-vzdelavaci-soustavy-1

Dlouhodobý záměr na období 2015-2020 stanovuje, že v oblasti kariérového poradenství bude činnost směřovat především do následujících oblastí: rozvíjení informačního systému na podporu kvalifikovaného rozhodování o volbě profese; podpora metodického vedení školských a školních poradenských služeb včetně vytvoření metodického portálu pro poradenské pracovníky škol a školských poradenských zařízení; zajištění lepší dostupnosti vzdělávání v oblasti kariérového poradenství pro stávající pracovníky; provázání kariérového poradenství s potřebami trhu práce (např. zajištění vzdělávání kariérových poradců 2. stupně ZŠ a SŠ ke znalostem reálného pracovního prostředí); propojování a posilování spolupráce a koordinace poskytovatelů kariérového poradenství z různých sektorů a oblastí kariérového poradenství; zavedení cílených programů zaměřených na základní a středních školy, které budou prohlubovat jejich individuální schopnosti a zájmy s cílem podporovat jejich studium a zaměstnávání v oborech, které jsou z hlediska pohlaví považovány za netypické; a zavedení vzdělávacích aktivit pro pedagogické pracovníky s důrazem na nestereotypní přístup k žákům.

http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/dlouhodoby-zamer-vzdelavani-a-rozvoje-vzdelavaci-soustavy-3

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27
28
29
30
31
1
2
 
 
 
 
 
 
 
3
4
5
6
7
8
9
 
 
 
 
 
 
 
10
11
12
13
14
15
16
 
 
 
 
 
 
 
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
24
25
26
27
28
29
30