Dohoda o pracovní činnosti

Dohoda musí být uzavřena písemně.

Zaměstnavatel ji se zaměstnancem většinou uzavírá, je-li předpoklad déle trvající pracovní činnosti.

Dohoda musí obsahovat:

  • Druh sjednané práce
  • Rozsah pracovní doby – práce nesmí přesáhnout polovinu stanovené týdenní pracovní doby (cca 20hodin týdně).
  • Dobu, na kterou se dohoda uzavírá

Při uzavření dohody o pracovní činnosti nevzniká nárok na dovolenou, na náhradu mzdy při překážkách v práci, na náhradu cestovních výdajů, ale je možno je výslovně v dohodě upravit na základě návrhu kterékoliv ze smluvních stran. Nelze to však domluvit výhodněji, než by vyplývalo z pracovního poměru.

Dohoda o pracovní činnosti zakládá účast na sociálním a zdravotním pojištění v těch kalendářních měsících, ve kterých byl zúčtován započitatelný příjem alespoň 3 000 Kč.

Daň z příjmů je v tomto případě stejná jako u pracovního poměru. Zaměstnavatel odvede z odměny vyplácené zaměstnanci 15% jako zálohu na daň z příjmů. V případě že má zaměstnanec podepsáno prohlášení poplatníka k dani, sníží se záloha o daňová zvýhodnění.

Po skončení roku poskytne zaměstnavatel zaměstnanci Potvrzení o příjmu a zaměstnanec tyto příjmy zohlední při vyplňování daňového přiznání. 

Výpověď může být podána z obou stran bez udání důvodů. Pokud není stanoveno jinak, je výpovědní doba 15 dnů. Začíná dnem, v němž byla písemná výpověď doručena.

Legislativa

Zákoník práce § 76

 
Zdroj: zákoník práce
Poslední aktualizace: N. Jogheeová, květen 2019

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27
28
29
30
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
4
5
6
7
8
9
10
 
 
 
 
 
 
 
11
12
13
14
15
16
17
 
 
 
 
 
 
 
18
19
20
21
22
23
24
 
 
 
 
 
 
 
25
26
27
28
29
30
31