Evropský internetový portál e-Justice - rychlé odpovědi na právní otázky

e-JusticeEU v červenci spustila evropský portál e-Justice - elektronické jednotné kontaktní místo pro přístup k právu a spravedlnosti v rámci celé EU. Z portálu budou mít prospěch občané, podniky, právníci a soudci, kteří řeší přeshraniční právní otázky, a portál zvýšením znalostí o různých právních systémech přispěje k vytvoření jednotného prostoru práva.

 

První verze portálu, která má více než 12 000 obsahových stránek, nabízí informace a odkazy na právo a jeho aplikaci ve všech členských státech. Nabízí například informace o právní pomoci, justičním vzdělávání, videokonferencích a rovněž odkazy na právní databáze, on-line insolvenční rejstříky či katastry nemovitosti. Právní informace jsou nyní na dosah ruky pro více než 10 milionů občanů, kteří se v každém roce účastní přeshraničních soudních řízení.

 

Kdo bude z informací na portálu těžit?

 

  • Občané mohou získat odpovědi na otázky týkající se fungování 27 právních systémů členských států. Mohou získat rychlé odpovědi na své otázky, když čelí svízelným životním situacím, jako je například rozvod, úmrtí, soudní spor nebo i stěhování. Mohou si v jiné zemi vyhledat právního odborníka, dozvědět se o možnostech, jak se vyhnout nákladným soudním přím za pomoci mediace; zjistit, kde podat návrh na zahájení soudního řízení; zjistit rozhodné právo pro danou věc či zda mají nárok na právní pomoc.

 

  • Právníci, notáři a soudci mohou získat přístup k právním databázím, kontaktovat kolegy prostřednictvím justičních sítí nebo nalézt informace o justičním vzdělávání. Rovněž najdou informace o tom, jak zajistit přeshraniční videokonference.

 

  • Podniky najdou odkazy na insolvenční či majetkové rejstříky.

 

Díky vícejazyčnému prostředí portálu jsou odstraněny jazykové bariéry, které často komplikují přísun těchto informací. Obsah portálu je dostupný v 22 úředních jazycích EU. Odkazy na portálu uživatele zavedou k vnitrostátním informacím členských států.

 

Na portál budou v příštích letech doplňovány nové informace, nástroje a funkce. Informační listy o právech obžalovaných a o právech obětí ve všech členských státech EU budou k dispozici počátkem roku 2011, včetně například informací o tom, jak se v různých zemích řeší dopravní přestupky. Tyto listy budou sloužit právníkům i občanům jako základní reference.

 

Budoucí verze portálu rovněž zefektivní stávající nástroje EU v oblasti justice. Občanům bude umožněno podávat on-line návrhy na zahájení řízení o drobných nárocích nebo na vydání platebního rozkazu. Podniky budou díky jednodušším, racionalizovanějším řízením on-line rovněž mít prospěch ze snížení nákladů, jakmile budou insolvenční rejstříky, obchodní rejstříky a katastry nemovitostí snadno dostupné prostřednictvím portálu. Soudy budou moci řešit přeshraniční žádosti on-line a komunikovat s žalobci a žalovanými daného případu, jakož i se soudy v jiných členských státech.

 

V současné době se zajišťuje, aby do roku 2013 existoval nástroj, který by občanům umožňoval provádět cílenější vyhledávání právníků. Portál bude například umožňovat občanovi, aby si v Maďarsku vyhledal německy mluvícího advokáta, který se specializuje na rodinné nebo rozvodové právo.

 

 

 

Navštivte portál e-Justice.

 

 

Datum: 10.8.2010

Převzato: www.saferinternet.cz

 

 

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30
31
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
6
7
8
9
10
11
12
 
 
 
 
 
 
 
13
14
15
16
17
18
19
 
 
 
 
 
 
 
20
21
22
23
24
25
26
 
 
 
 
 
 
 
27
28
29
30
31
1
2