Evropský rok kulturního dědictví 2018

European Year of Cultural HeritageV roce 2018 bude celá Evropa oslavovat své rozmanité kulturní dědictví, a to na úrovni EU, jejích členských států a regionů i na úrovni místní.

Cílem Evropského roku kulturního dědictví je dát lidem další motivaci k tomu, aby objevovali kulturní dědictví Evropy a zapojovali se do jeho zvelebování, a zároveň jim dát silnější pocit příslušnosti ke společnému evropskému prostoru. Rok 2018 se ponese ve znamení hesla „Naše dědictví propojuje naši minulost a budoucnost“.

Během Evropského roku kulturního dědictví se v celé Evropě uskuteční celá řada iniciativ a akcí, jejichž cílem je přiblížit lidem jejich kulturní dědictví a zapojit je do péče o něj. Kulturní dědictví formuje naši identitu i každodenní život. Setkáváme se s ním např. v podobě evropských měst, přírodních krás a kulturní krajiny nebo archeologických nalezišť. Představuje jej také naše literatura a umění a projevuje se samozřejmě i v řemeslných dovednostech, které se dědí z generace na generaci a díky kterým vznikají umělecké předměty. Kulturní dědictví jsou však také pohádky, které vypravujeme dětem, pokrmy naší gastronomie, na kterých si společně pochutnáváme, nebo filmy, které sledujeme a s nimiž se identifikujeme.

Proč kulturnímu dědictví věnujeme takovou pozornost?

Kulturní dědictví má univerzální hodnotu pro nás jako jednotlivce, naše komunity a celou společnost. Je nanejvýš důležité jej zachovat a předat nastupujícím generacím. Možná kulturní dědictví považujete za věc dávnou minulou a strnulou: ve skutečnosti se však se vyvíjí – díky tomu, jak o něj pečujeme. Kulturní dědictví navíc velmi úzce souvisí s tím, jaká na Evropu čeká budoucnost. A právě to je jeden z důvodů, proč chceme během tohoto evropského roku oslovit především mladé lidi.

Kulturní dědictví má mnoho podob a forem:

  • hmotné – např. budovy a další památky, umělecké předměty, oděvy, umělecká díla, knihy, stroje, historická města, archeologická naleziště
  • nehmotné – zvyky a tradice, zobrazení, vyjádření, vědomosti, dovednosti a s nimi související nástroje, předměty a kulturní prostory, které lidé považují za cenné. Patří sem i jazykové a ústní tradice, projevy interpretačního umění, společenské zvyklosti a tradiční řemesla
  • přírodní – přírodní památky, flóra a fauna
  • digitální – díla vytvořená v digitální formě (např. digitální umění nebo animace) nebo digitalizovaná v rámci jejich uchovávání (texty, obrázky, videozáznamy, nahrávky)

Tím, že chráníme kulturní dědictví, objevujeme svoji rozmanitost a navazujeme mezikulturní dialog o tom, co máme společné. Existuje lepší způsob, jak obohatit svůj život, než je interakce s něčím natolik zásadním pro naši identitu?

Neměli bychom dopustit, aby se naše kulturní dědictví zanedbávalo, aby se zhoršoval jeho stav anebo aby došlo k jeho zničení. Proto budeme v roce 2018 hledat způsoby, jak ho oslavit a zachovat.

Co se tedy bude v roce 2018 dít?

Rok 2018 bude patřit všem, kteří chtějí poznat a ocenit kulturní dědictví a těšit se z něj. Každý z nás bude mít možnost se zúčastnit některé z tisíce akcí, jež se budou konat v celé Evropě a jejichž cílem bude intenzivněji zapojit lidi do péče o kulturní dědictví.

Každý členský stát jmenoval národního koordinátora pro realizaci a koordinaci akcí a projektů na místní, regionální a celostátní úrovni.

Do aktivit souvisejících s Evropským rokem kulturního dědictví se zapojí nejdůležitější zainteresované strany z odvětví kultury i organizace občanské společnosti.

Všechny orgány EU se zavázaly k tomu, že udělají maximum pro to, aby byl tento evropský rok úspěšný. Evropská komise, the Evropský parlament and the Rada Evropské unie,budou společně s Výborem regionů  a Evropským hospodářským a sociálním výborem pořádat akce na počest Evropského roku kulturního dědictví a organizovat aktivity zaměřené na tuto tematiku.

Kromě toho EU poskytne finanční prostředky na podporu kulturního dědictví. V rámci programu Kreativní Evropabyla vyhlášena výzva k předkládání projektů spolupráce týkajících se roku kulturního dědictví. Celou řadu dalších možností nabízejí i Erasmus+Evropa pro občanyHorizon 2020 a další programy EU.

Protože jde Komisi o to, aby se výsledky tohoto úsilí projevovaly i po roce 2018, realizuje ve spolupráci s Radou Evropy, UNESCO a dalšími partnery deset dlouhodobých projektů. Půjde např. o akce na školách, o výzkum inovativních řešení ve využívání budov kulturního dědictví či o boj proti nezákonnému obchodu s kulturními statky. Cílem je přispět k tomu, abychom změnili způsob, jak využíváme, chráníme a podporujeme kulturní dědictví –tak aby pro nás mohlo být tak přínosné jako dosud i v dlouhodobém horizontu.

Evropský rok kulturního dědictví ve vaší zemi

V celé Evropě se koná nepřeberné množství velkých i malých akcí. Co se děje u vás, zjistíte na stránkách, které pro Evropský roku kulturního dědictví připravila vaše země.

Jednotlivé země najdete zde

 

Vložila: M. Plisková, červen 2018

Zdroj: Text je převzat z oficiální stránky projektu: https://europa.eu/cultural-heritage/about_cs.

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
30
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
6
7
8
9
10
11
12
 
 
 
 
 
 
 
13
14
15
16
17
18
19
 
 
 
 
 
 
 
20
21
22
23
24
25
26
 
 
 
 
 
 
 
27
28
29
30
31
1
2