Fulbright-Masarykovo stipendium

Fulbright-Masarykovo stipendiumFulbright-Masarykovo stipendium podporuje dlouhodobé pobyty českých doktorandů, vědců a vysokoškolských pedagogů v USA, aby tam přednášeli nebo prováděli výzkum v jakémkoliv oboru s výjimkou klinické medicíny. 

Program je určen vědeckým pracovníkům, kteří jsou nejenom vynikajícími odborníky ve své vědecké oblasti ale současně jsou aktivní v občanském nebo veřejném životě svých institucí nebo komunit, stejně jako Tomáš Garrigue Masaryk. Mohou pracovat v akademickém senátu, spolupracovat s neziskovou organizací, místní samosprávou apod. Splnění tohoto požadavku je nutným předpokladem pro získání stipendia. Doporučujeme předem s námi konzultovat, zda se do programu kvalifikujete.

 

 

 

 

Stipendium se poskytuje ve třech kategoriích, kdy rozhoduje rozhoduje statut před či po získání titulu Ph.D. v době uzávěrky přihlášek:

 1. Doktorská pro studenty doktorského studia
 2. Postdoktorská pro ty, kteří získali Ph.D. k datu uzávěrky podání přihlášek maximálně před 5 lety
 3. Seniorská pro ty, kteří získali Ph.D. či jeho starší ekvivalent více než před 5 lety.

Cíle programu

 1. Posilovat princip otevřených a spravedlivých výběrových procesů.
 2. Nabízet možnost vědeckých pobytů v USA těm jedincům, jejichž vědecký i osobní potenciál je příslibem jejich úspěšného uplatnění.
 3. Dát možnost českým vědcům spolupracovat s jejich americkými kolegy a současně poznat různé aspekty praktického života v USA.
 4. Pomoci příští vědecké generaci poznat výhody internacionalizace vědecké práce a přispět tak k tomu, aby tento cíl prosazovali po svém návratu do České republiky.
 5. Nabídnout českým účastníkům programu (kromě vlastní vědecké práce) možnost účastnit se jako mimořádní studenti univerzitních programů v oblasti managementu školství, vědy, veřejné správy, komunitních služeb apod.
 6. Stipendisté by měli mít (díky vědeckému pobytu na hostitelském americkém pracovišti) kromě vlastní vědecké práce také možnost poznat jiné systémy organizace vědecké činnosti, organizace vzdělávacích procesů, akreditační principy, život místní komunity a spolupráci vědeckých pracovišť s občany a institucemi v místě působení.

Obsah grantu

Délka pobytu záleží na předkládaném projektu a pohybuje se od tří do deseti měsíců v příslušném akademickém roce.

 1. Stipendium na životní náklady v závislosti na kategorii a případně i průměrných nákladech v dané lokalitě podle cenové mapy každoročně zpracovávané Institute of International Education v New Yorku. Výše příspěvku je 2 000 USD měsíčně pro doktorandy, přibližně 2 600 do  3 500 USD  pro postdoktorandy, v seniorské kategorii od 3 100 do 4 000 USD.
 2. Příspěvek na zpáteční letenku
 3. Základní zdravotní pojištění
 4. Příspěvek na výzkum a další profesní rozvoj

Grant zahrnuje i menší příspěvky pro rodinné příslušníky. Zdravotní pojištění a dopravu svých rodinných příslušníků hradí stipendisté sami.

Základní předpoklady

 • České občanství
 • Trvalý pobyt v České republice
 • Velmi dobrá znalost angličtiny

Požadavky

 1. Studium doktorského programu (Ph.D.) či již dosažený titul Ph.D. či jeho ekvivalent
 2. U kategorie postdoktorské a seniorské i úspěšná vědecká nebo vysokoškolská pedagogická činnost.
 3. Aktivní účast v akademickém životě své instituce či komunity
 4. Pozvání z americké strany. Zvací dopis musí obsahovat data předpokládaného pobytu v USA

Přednost mají uchazeči, kteří v USA dlouhodobě pracovně nepůsobili nebo nežili.

Přihláška

Přihláška pro toto stipendium je totožná s přihláškou na Fulbrightovo stipendium pro vědce a přednášející. Má elektronickou formu a je třeba ji podat online. Nejdříve si vytvořte si svůj osobní účet, který umožní ukládat průběžný stav vyplňování přihlášky a vracet se k ní. Přihlášku lze elektronicky odeslat do Fulbrightovy komise až po úplném vyplnění. Do bodu 3 “Special award name” uveďte, že se hlásíte o Fulbright-Masarykovo stipendium. Při vyplňování přihlášky nepoužívejte diakritiku.

 • Online přihláška
 • Instrukce k přihlášce Pro Českou republiku používejte obecné instrukce – případné nejasnosti prosím konzultujte přímo s námi.
 • Přihlášky jsou umístěny na nové platformě Campus 2.  Prosím pročtěte si přiložené FAQ. S případnými problémy s přihlášením do systému obracejte přímo na fsponline@iie.org

Povinné součásti přihlášky

 1. Vlastní výzkumný projekt.
 2. Životopis a seznam  publikací. Do CV uveďte své společenské aktivity, na základě kterých se kvalifikujete do Fulbright-Masarykova stipendia. Pokud máte ResearcherID, prosím uveďte ho do svého CV, usnadníte tím práci oponentům projektu i výběrové komisi – děkujeme za jeho sdílení.
 3. Pozvání americké instituce.
 4. Přehled použité literatury k projektu.
 5. Tři doporučující dopisy, a to online přímo jako součást elektronické přihlášky (viz FAQ 5). Doporučení musí být odeslána nejpozději v den uzávěrky.
 6. Kopie pasu (dvoustrana s fotografií žadatele).
 7. Letter of support from home institution požadujeme v případě, že ani  jeden z doporučujících dopisů není od zástupce z pracoviště žadatele.
 8. Finanční prostředky na str.10 se neprokazují.
 9. English Language Proficiency na str.9 není třeba dokládat.

Uzávěrka

Termín odevzdání přihlášek je 1. listopadu pro pobyty v následujícím akademickém roce, přičemž začátek pobytu v USA musí nastat do konce následujícího kalendářního roku.

Více informací najdete zde.Vložila: M. Plisková, červen 2018

Zdroj: https://www.fulbright.cz/stipendia/fulbright-masarykovo-stipendium/Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
30
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
6
7
8
9
10
11
12
 
 
 
 
 
 
 
13
14
15
16
17
18
19
 
 
 
 
 
 
 
20
21
22
23
24
25
26
 
 
 
 
 
 
 
27
28
29
30
31
1
2