Dokumenty

Plán spolupráce ICM v roce 2016

Plán spolupráce ICM v roce 2016 shrnuje aktivity/produkty převážně certifikovaných ICM, které budou v tomto roce realizovány a předány ke sdílení ostatním ICM v ČR.

Plán aktivit ISM na rok 2016

V přiloženém souboru naleznete Plán aktivit Informační sítě pro mládež na rok 2016, na jehož vypracování se podílela všechna certifikovaná Informační centra pro mládež v ČR.

Národní kodex standardů kvality poskytovaných služeb v ICM

Národní kodex standardů kvality poskytovaných služeb v ICM (NKSK) je základní materiál, který stanoví hlavní principy pro posouzení kvality informačních služeb v informačních centrech pro mládež v České republice:

Souhrn údajů statistických částí Zpráv o činnosti certifikovaných ICM za rok 2014

Souhrn údajů statistických částí Zpráv o činnosti certifikovaných ICM v ČR za rok 2014 naleznete v přiloženém souboru.

Koncepce rozvoje ISM v ČR

Koncepci rozvoje informačního systému v České republice, která byla schválená poradou vedení MŠMT v dubnu 2008, naleznete v přiloženém souboru.

Spolupráce ICM

Na prvním celostátním setkání pracovníku ICM v roce 2015, které se konalo v únoru v prostorách Domu zahraniční spolupráce, se certifikovaná ICM domluvila, že všechna přispějí nějakým produktem, přednáškou, aktivitou, videem, manuálem, celostátní soutěží, publikací atd. k práci celé sítě ICM.

Principy on-line informací pro mládež

Principy on-line informací pro mládež jsou jedním ze stěžejních dokumentů pro práci Informačních center pro mládež. Jedná se o dokument, který byl schválený 20. valným shromážděním ERYICA v Rotterdamu, dne 5.12.2009.

Plán akcí ISM na rok 2015

V přiloženém souboru naleznete větší plánované akce jednotlivých ICM v roce 2015.

Souhrn údajů statistických částí Zpráv o činnosti certifikovaných ICM v ČR za rok 2013

Souhrn údajů statistických částí Zpráv o činnosti certifikovaných ICM v ČR za rok 2013 naleznete v přiloženém souboru.

Jak založit ICM

V příloze Metodický list k založení a činnosti ICM - dokument, ve kterém jsou zaneseny veškeré informace o zakládání, činnosti, provozu, předávání informací a udržování chodu ICM