ICM Český Brod

ICM Český Brod

Informační centrum pro mládež (ICM) zahájilo činnost v lednu 2012 a je zřizováno Městským úřadem Český Brod. ICM má sídlo v Českém Brodě, náměstí Arnošta z Pardubic čp. 1.

ICM poskytuje dětem, mládeži, ale i dalším zájemcům z cílových skupin informace a služby z oblastí vztahujících se k životu, potřebám a zájmům mladé generace. Cílem činnosti ICM je umožnit mladým lidem přístup k nezávislým informacím, případně jim pomoci pracovat s informacemi s využitím všech dostupných technologií.

ICM nabízí bezplatné informace od A až po Z. Informace jsou rozděleny tematicky do jednotlivých kategorií a jsou k dispozici buď na internetových stránkách, nebo v tištěné podobě v prostorách IC. S vyhledáváním informací může pomoci odborný pracovník.

V současné době ICM v Českém Brodě splnilo požadavky certifikace ICM, dle podmínek daných MŠMT a Národním informačním centrem pro mládež www.nicm.cz, které je jedním z oddělení Národního ústavu pro vzdělání www.nuv.cz, který je přímo řízenou organizací Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy www.msmt.cz a se kterým spolupracuje na projektu Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce www.infoabsolvent.cz

 

kontakt:

ICM Český Brod

náměstí Arnošta z Pardubic 1                       

282 01 Český Brod

Tel: 321 612 218, 321 612 219

Mobil: 730 870 954 

E-mail: info@cesbrod.cz

WEB: http://www.cesbrod.cz/icm/

 

Kontaktní osoba:

Zdena Bočková (vedoucí ICM), Ivana Nývltová

 

 

 

 

 

 

 

 

Informační centrum pro mládež Český Brod

Služby

Informační činnost:

Poskytování informací:

 • V oblastech:

→   Vzdělávání

→   Práce

→   Cestování

→   Volný čas

→   Sociálně patologické jevy

→   Občan a společnost

→   Mládež

→   Regionální informace

 • O kulturním dění v regionu Český Brod i ve Středočeském kraji
 • O mezinárodních příležitostech – výměny mládeže, semináře, stáže, krátkodobé studijní pobyty
 • O Evropské dobrovolné službě
 • O možnostech získávání grantů EU pro neformální vzdělávání a neformální skupiny mládeže
 • O kariérním poradenství v rámci projektu Infoabsolvent – ISA+

Informace jsou poskytovány bezplatně:

 • Na webu ICM
 • Osobně v ICM
 • Telefonicky
 • E-mailem

Další služby ICM:

 • Použití PC
 • Přístup na internet
 • Tisk (černobílé/barevné)
 • Kopírování (černobílé/barevné)
 • Skenování
 • Faxování po ČR
 • Laminování
 • Svázání dokumentu do kroužkové vazby
 • Vývěsková činnost
 • Inzertní nástěnka (nabídka / poptávka)
 • Prodej vstupenek:
  •  V síti TICKETPORTAL
  • Na vybrané místní akce

 

Další aktivity ICM:

 • Besedy, přednášky, prezentace, výstavy
 • Programy pro školy
 • Kurzy, semináře
 • Koncerty, soutěže, turnaje
 • Víkendové akce
 • Zapojení do projektů, kampaní, programů
 • Propagace své činnosti na veřejnosti
 • Tvorba článků pro Českobrodský zpravodaj

Pro organizace:

 • Informujte o svých aktivitách prostřednictvím našeho ICM
 • Přineste nám do ICM letáčky, plakáty nebo další propagační materiály
 • Zasílejte nám informace o vašich akcích, články, fotografie a další informace
 • Tvořte společně s námi informační síť pro mládež

Ceník:

 • Naleznete v našem ICM

kontakt:

ICM Český Brod

náměstí Arnošta z Pardubic 1                       

282 01 Český Brod

Tel: 321 612 218, 321 612 219

Mobil: 730 870 954 

E-mail: info@cesbrod.cz

WEB: http://www.cesbrod.cz/icm/

 

Kontaktní osoba:

Zdena Bočková (vedoucí ICM), Ivana Nývltová

 

 

 

 

 

 

 

 

Informační centrum pro mládež Český Brod

Pozvánky

Akce v ICM Český Brod

Pozvání do ICM Český Brod
Datum akce: 15 Duben, 2015 (Celý den)

Více o Aktualitách ICM Český Brod naleznete: http://www.cesbrod.cz/group/aktuality-icm-cesbrod

Týden otevřených dveří v ICM Český Brod

Pozvání do ICM Český Brod
Datum akce: 22 Duben, 2013 (Celý den) - 26 Duben, 2013 (Celý den)

Informační centrum pro mládež Český Brod zve děti, mládež a širokou veřejnost na Týden otevřených dveří od 22. do 26. 4. 2013. V prostorách Informačního centra vám rádi poskytneme informace především v oblasti vzdělávání, pracovních příležitostí, využití volného času nebo cestování.

Zeptejte se, rádi poradíme!

Dokumenty

kontakt:

ICM Český Brod

náměstí Arnošta z Pardubic 1                       

282 01 Český Brod

Tel: 321 612 218, 321 612 219

Mobil: 730 870 954 

E-mail: info@cesbrod.cz

WEB: http://www.cesbrod.cz/icm/

 

Kontaktní osoba:

Zdena Bočková (vedoucí ICM), Ivana Nývltová

 

 

 

 

 

 

 

 

Informační centrum pro mládež Český Brod

Fotogalerie

kontakt:

ICM Český Brod

náměstí Arnošta z Pardubic 1                       

282 01 Český Brod

Tel: 321 612 218, 321 612 219

Mobil: 730 870 954 

E-mail: info@cesbrod.cz

WEB: http://www.cesbrod.cz/icm/

 

Kontaktní osoba:

Zdena Bočková (vedoucí ICM), Ivana Nývltová

 

 

 

 

 

 

 

 

Informační centrum pro mládež Český Brod

O zřizovateli

Zřizovatelem ICM Český Brod je MěÚ Český Brod na základě usnesení rady města 372/2011 a zastupitelstva města 62/2011 a ICM je začleněno do organizační struktury města jako organizační složka odboru tajemníka.


kontakt:

ICM Český Brod

náměstí Arnošta z Pardubic 1                       

282 01 Český Brod

Tel: 321 612 218, 321 612 219

Mobil: 730 870 954 

E-mail: info@cesbrod.cz

WEB: http://www.cesbrod.cz/icm/

 

Kontaktní osoba:

Zdena Bočková (vedoucí ICM), Ivana Nývltová

 

 

 

 

 

 

 

 

Informační centrum pro mládež Český Brod

Otevírací doba

pondělí, středa8:00 - 11:0012:00 - 17:00
úterý, čtvrtek, pátek8:00 - 11:0012:00 - 16:00
sobota (květen - září)11:00 - 16:00 
neděle (květen - září)11:00 - 16:00 

kontakt:

ICM Český Brod

náměstí Arnošta z Pardubic 1                       

282 01 Český Brod

Tel: 321 612 218, 321 612 219

Mobil: 730 870 954 

E-mail: info@cesbrod.cz

WEB: http://www.cesbrod.cz/icm/

 

Kontaktní osoba:

Zdena Bočková (vedoucí ICM), Ivana Nývltová

 

 

 

 

 

 

 

 

Informační centrum pro mládež Český Brod

Kontakt

ICM Český Brod

náměstí Arnošta z Pardubic 1                       

282 01 Český Brod

Tel: 321 612 218, 321 612 219

Mobil: 730 870 954 

E-mail: info@cesbrod.cz

WEB: http://www.cesbrod.cz/icm/

 

Kontaktní osoba:

Zdena Bočková (vedoucí ICM), Ivana Nývltová

 

 

 

 

 

 

 

 

Informační centrum pro mládež Český Brod