Klasifikace sluchového postižení

Typy sluchových poruch

 

Sluchové poruchy mohou být výsledkem organické a fyziologické malfunkce v kterékoli části sluchového analyzátoru, sluchové dráhy a sluchových korových center, nebo z funkcionálně-percepčních poruch.

Konduktivní sluchové ztráty mají příčinu v funkční poruše zvukovodu, ušního bubínku nebo středního ucha. Ve většině případů schopnost slyšet může být téměř plně obnovena léčbou, chirurgickými zákroky nebo sluchadly.

Senzorineurální kochleární ztráta sluchu je často spojena s úplnou ztrátou funkcí smyslových buněk (sluchové buňky) ve vnitřním uchu (kochlea). Postižení sluchu u dětí v 98% případů reprezentuje zničená kochlea. Senzorineurální sluchové ztráty nejsou principiálně léčitelné léky. Sluchové pomůcky a kochleární implantáty mohou umožnit dobré slyšení za jistých podmínek.

Retrokochleární sluchová ztráta je způsobená postižením sluchového nervu nebo v centrální části sluchového systému, včetně centrální zvukové dráhy, subkortikálních a kortikálních sluchových center. Postižení tohoto původu jsou relativně vzácné. Léčba sluchových ztrát tohoto původu je dosud v počátcích.

Je nezbytné rozlišovat mezi poruchami sluchu fyziologického původu a funkčním postižením sluchového zpracování informací v centrálním sluchovém systému.

Sluchové procesy a percepční postižení je funkční vadou. Ta ovlivní zpracování které se koná v centrální nervové soustavě (CNS), takové jako analýza vzájemných vztahů mezi časem, výškou a sílou akustických signálů a pro obě uši vzájemné ovlivňování. Sluchový práh, diagnostikovaný audiologickými testy, je prokázán jako normální v těchto případech. Postižení sluchových procesů a percepčních schopností často zůstává neodhalené až do doby kdy se u dětí projeví narušený vývoj řeči.

 

Vznik poruchy sluchu

 

Porucha sluchu může být dědičná nebo získaná a může vzniknout v každém věku.

 

  • Termín "postlingvální sluchové postižení" zahrnuje všechny ty jedince, u kterých došlo

k náhlé nebo postupně vznikající sluchové ztrátě po dokončení vývoje řeči. Tato definice

zahrnuje sluchové ztráty jak u seniorů tak i u mladých dospělých u kterých, v důsledku

nemoci nebo dalších traumat došlo ke narušení schopnosti slyšet.

 

  • Termín "perilingvální sluchové ztráty" zahrnuje všechny ty případy, u nichž došlo ke

sluchovým ztrátám v období dětství do věku 14 let. Tato kategorie patří mezi jasně

ohraničené skupiny s postlingválními a prelingválnímí sluchovými ztrátami. Jejich

psycho-sociální, emoční, poznávací a komunikativní vývoj je proto extrémně obtížné

hodnotit.

 

  • Termín "prelingvální sluchové ztráty" zahrnují osoby, u kterých došlo ke sluchovým

ztrátám perinatálně nebo před zahájením vývoje řeči v prvních měsících života.

 

Stupně sluchových ztrát

Sluchová ztráta je diagnostikována metodami subjektivní a objektivní audiometrie. Výsledky zjištění jsou v následující tabulce.

 

Tab. 2: Sluchové ztráty - efekty a diagnostické stupně

Sluchová ztráta

Efekty

Diagnostická šetření

<15 dB

žádný

Regulérní sluchové testy

15.35 dB

Problémy mohou nastat

v akusticky náročných situacích,

takových jako ve skupině a

v hluku: nazývaném „skupinový

efekt"

 

Regulérní sluchové testy

Požadují se speciální lékařské

postupy za účelem rozvoje sluchu a

řeči

 

35-65 dB

Regulérní sluchové problémy;

postižený potřebuje hlasitou řeč,

nerozumí slovům, je narušena

nebo nekompletní artikulace,

problémy s konverzací ve

skupině, postižený potřebuje

vizuální pomůcky

 

Sluchové pomůcky jsou nezbytné

Požadují se speciální lékařské

postupy za účelem rozvoje sluchu a

řeči

 

65-95 dB

Rozumění mluvené řeči bez

audiotechnických pomůcek chybí

nebo je velmi omezené, je

významně narušen rozvoj řeči

 

Sluchadla jsou nezbytná

Pokud je to možné tak kochleární

implantáty

Speciální lékařské postupy za účelem

rozvoje sluchu a řeči

 

>95 dB

Jsou slyšeny pouze některé a

velmi silní zvuky a vnímané

vibrace; převaha vizuální

orientace, není mluvená řeč,

vývoj řeči spontánně nenastává

 

Sluchadla nebo kochleární

implantáty

Speciální lékařské postupy za účelem

rozvoje sluchu a řeči

 

 

 

Pro ICM NIDM MŠMT zpracovala Mgr. Julie Čákiová
Zdroj: http://www.lehn-acad.net/downloads/letter01cz.pdf, www.ordinace.cz/clanek/sluchove-vady-a-jejich-typy/
Datum: 31.7. 2006
Poslední aktualizace: Tereza Komůrková, březen 2014

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
30
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
6
7
8
9
10
11
12
 
 
 
 
 
 
 
13
14
15
16
17
18
19
 
 
 
 
 
 
 
20
21
22
23
24
25
26
 
 
 
 
 
 
 
27
28
29
30
31
1
2