Nájem bytu, smlouva a další náležitosti

smlouvaNájem bytu je občanskoprávním vztahem mezi pronajímatelem a nájemcem. Jedná se o přenechání bytu k dočasnému užívání za úplatu na dobu určitou či bez určení doby užívání. Předmětem nájmu bytu může být pouze prostor, který byl jako byt určen rozhodnutím stavebního úřadu. Nájem bytu vzniká nájemní smlouvou, která musí mít písemnou formu.

Náležitosti nájemní smlouvy:

 • smluvní strany (pronajímatel, nájemce)
 • předmět nájmu (přesné označení bytu / domu)
 • výše nájemného (splatnost, způsob úhrady)
 • doba nájmu (neurčitá / určitá od ……… do ………) 
 • dále je dobré sjednat práva a povinnosti stran (zejména ta, u kterých se nechcete podřídit zákonné úpravě)
 • další podmínky, na kterých se obě strany dohodnou
Smlouva musí být PÍSEMNÁ!

 

Vzor nájemní smlouvy najdete ZDE.

 

Kauce

Pronajímatel může při sjednávání smlouvy o nájmu bytu požadovat kauci (dle občanského zákoníku se jedná o „složení peněžních prostředků k zajištění nájemného a úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu a k úhradě jiných svých závazků v souvislosti s nájmem"). Jedná se o zálohu, kterou je možné čerpat v případě, že dojde k neplnění závazků plynoucích z nájemní smlouvy (neplacení nájemného) či jako úhrada za služby. Pronajímatel však může kauci použít jen na účely uvedené v zákoně.  Musí splnit však určité podmínky. Výše kauce nesmí překročit trojnásobek měsíčního nájmu a pronajímatel je povinen složit peníze na zvláštní bankovní účet společný pro všechny nájemce. Není tedy možné prostředky spotřebovat, uložit na soukromý účet nebo držet je v hotovosti.

Po skončení nájmu je pronajímatel povinen vrátit kauci nájemci nebo jeho právnímu nástupci. Musí tak učinit do jednoho měsíce ode dne, kdy nájemce byt vyklidí a vrátí.

 

Vznik nájmu bytu

 • Uzavřením nájemní smlouvy
 • Uzavřením manželství
 • Smrtí nájemce bytu
 • Upuštěním společné domácnosti nájemcem bytu

 

 

Skončení nájmu bytu

 • smrt nájemce bytu
 • zánik bytu nebo domu
 • odstoupení od smlouvy o nájmu bytu
 • splynutí
 • zánik členství nájemce družstevního bytu v družstvu
 • soudní rozhodnutí
 • uplynutí doby
 • dohoda o zániku nájmu
 • výpověď

 

Vzor dohody o skončení nájmu bytu ZDE

 

 

 

Zdroj: TARABA, Milan: Rádce nájemníka bytu. Grada, Praha 2006.; www.ipravnik.cz, www.bezrealitky.cz
Poslední aktualizace: Simona Fialová, únor 2018.

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
30
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
6
7
8
9
10
11
12
 
 
 
 
 
 
 
13
14
15
16
17
18
19
 
 
 
 
 
 
 
20
21
22
23
24
25
26
 
 
 
 
 
 
 
27
28
29
30
31
1
2