Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018 schválena vládou

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018 byla přijata vládou ČR v r. 2010. Podrobněji je rozpracována v akčních plánech. V prosinci 2014 byla provedena revize národní strategie - rozšíření o problematiku hazardního hraní a prevence patologického hráčství; současně byla integrována i strategie k omezení škod působených alkoholem.

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018 („Národní strategie 2010-2018“) navazuje na předcházející strategii na období 2005 až 2009 a je ve značné míře její aktualizací. Byla zpracována na základě závěrů hodnocení úspěšnosti předchozí strategie a reflektuje získané zkušenosti a současný stav vědeckého poznání o fenoménu užívání drog. Strategie byla přijata usnesením vlády ze dne 10. května 2010 č. 340.
 
Oproti předchozí střednědobé strategii je Národní strategie 2010-2018 připravena jako strategický dokument na období 9 let, čímž reflektuje požadavek dlouhodobé kontinuity protidrogové politiky vlády.
 
Národní strategie 2010-2018 stejně jako předchozí strategie definuje základní východiska protidrogové politiky vlády, směry řešení problému užívání drog, principy a přístupy, na kterých protidrogová politika České republiky staví. V souladu se svým dlouhodobým charakterem definovala strategie v době svého vzniku v obecné rovině 4 základní cíle:
  • snížit míru experimentálního a příležitostného užívání drog zejména mladými lidmi,
  • snížit míru problémového a intenzivního užívání drog,
  • snížit potenciální rizika spojená s užíváním drog pro jedince a společnost,
  • snížit dostupnost drog zejména pro mladé lidi.
Podrobnější definování dílčích cílů, nástrojů a aktivit k dosažení strategických cílů a definování priorit protidrogové politiky na nejbližší období je úkolem a obsahem tří navazujících akčních plánů na období platnosti strategie, každého v délce 3 let.

Revize národní strategie provedená v prosinci 2014

Usnesením vlády České republiky č. 1060 z 15. prosince 2014 byla schválena revize Národní strategie protidrogové politiky na období 2010-2018, v rámci které došlo k integraci politiky v oblasti hazardního hraní a prevence patologického hráčství a současně byla integrována strategie k omezení škod působených alkoholem.
Začleněním problematiky užívání legálních drog, nelegálních drog a závislostního chování, jako je hazardní hráčství, do jednoho strategického dokumentu je vytvořen základ tzv. integrované protidrogové politiky, která je z hlediska vynaložených zdrojů a dosažených efektů mnohem účinnější v řešení problémů spojených s užíváním návykových látek a patologického hráčství pro jednotlivce a společnost než řešení těchto témat paralelně a odděleně.
 
Podrobnější informace o revizi národní strategie jsou zveřejněny na stránce Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky.

Plná znění národní strategie protidrogové politiky

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010-2018 byla vydána jako knižní publikace (ISBN 978-80-7440-045-2) - stáhnout publikaci (nspp_2010-2018_02.pdf - 893,03 kB) . Knižní publikace nezahrnuje revizi (rozšíření) národní strategie. Revidované znění je připojeno k tomuto článku.
 
 
Vložila: Gabriela Žemličková v roce 2010.
Zdroj: www.drogy-info.cz
Poslední aktualizace: Barbora Bělíková, červenec 2017.
AttachmentVelikost
nspp_2010-2018_02.pdf893.03 KB
narodni_protidrogova_strategie_2010-2018_revize01.pdf464.43 KB

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
30
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
6
7
8
9
10
11
12
 
 
 
 
 
 
 
13
14
15
16
17
18
19
 
 
 
 
 
 
 
20
21
22
23
24
25
26
 
 
 
 
 
 
 
27
28
29
30
31
1
2