Obezita - problém dneška

Obezitu nelze vnímat jen jako zmnožení tuku v těle, ale spíše jako chronické onemocnění, spojené s řadou jiných poruch. Jde o významný rizikový faktor, který se podílí na vzniku a rozvoji závažných somatických nemocí.

 

Její příčiny:

 

Obezita vzniká interakcí genetických a zevních faktorů. Samozřejmě existují určitá období, která jsou pro rozvoj obezity velmi významná - u žen zejména doba těhotenství a období po něm, dále období přechodu, u dívek doba dospívání, všeobecně pak stresové faktory a určitá období, kdy se snižuje pohybová aktivita - nástup do zaměstnání, založení rodiny, rodinné či pracovní problémy, ukončení sportovní činnosti, odchod do důchodu apod.

Nepoměr mezi příjmem a výdejem energie
O nepoměr mezi příjmem a výdejem energie jde ve všech případech a může být způsoben:
Nadměrným příjmem energie - hlavně zvýšeným přívodem tuků. Ty totiž mají dvakrát více energie než sacharidy a bílkoviny. V rozvinutých zemích, kde nás neustále bombardují reklamy na všechny možné druhy potravin a které nabízejí vyhublé modelky, je jídla skutečně nadbytek. A tak ani není divu, že stále přibíráme.
Nedostatečným výdejem energie, který je dán většinou nedostatkem pohybové aktivity a sedavým způsobem života. Společně s nadbytečným příjmem potravy jde bohužel ruku v ruce i naprostý nedostatek pohybu. Lidské tělo je k pohybu velmi dobře přizpůsobené a pokud jej k tomuto účelu téměř nepoužíváme (sedavý způsob života, doprava autem, neprovozování žádného sportu), začne ochabovat svalovina a přibývat tuková tkáň. A z toho pramení spousta problémů - snížená výkonnost a fyzická kondice, vyšší únavnost, bolesti zad, špatné držení postoje atd.
Většinou se jedná o kombinaci obou faktorů.

Genetické dispozice
Víme, že minimálně z 50 % je obezita podmíněna geneticky. Pokud jsou oba rodiče obézní, pravděpodobnost výskytu stejného problému u jejich potomka je 80 %. Tato nevýhoda se ale dá změnit zvýšeným úsilím při dodržování správných stravovacích návyků a dostatkem pohybové aktivity.

Hormonální vlivy
Přes rozšířený názor, že když je někdo obézní, je to kvůli nemoci, se při vzniku obezity uplatňují jen asi v 1 % případů. Je to především snížená funkce štítné žlázy (hypotyreóza) a zvýšená hladina hormonů kůry nadledvin (Cushingův syndrom).

Metabolické vlivy
Energetické nároky organismu určuje jeho tělesná hmotnost, pohlaví, stupeň fyzické aktivity. Přesto existují různé individuální, převážně geneticky kódované faktory (ale také individuální zkušenosti s dietami a výše základního metabolismu), které energetickou rovnováhu ovlivňují. To znamená, že se obezita může objevit i u osoby, která opravdu nekonzumuje více než ostatní lidé. Pravděpodobně se ale méně pohybuje a vzhledem k vrozeným dispozicím si musí dávat větší pozor na skladbu jídelníčku.

Léky
Některé léky mohou zvyšovat chuť k jídlu a přispívat tak k rozvoji nadváhy. Jsou to zejména některá antidepresiva, neuroleptika (psychofarmaka), tranqulizéry (léky na uklidnění), glukokortikoidy (hormonální léčba - hormony kůry nadledvin, které ovlivňují metabolismus), gestageny (hormonální léčba u žen).

Psychogenní faktory a jídelní zvyklosti
U obézních osob je příjem potravy zvýšen v závislosti na zevních signálech a emoční situaci (reakce na osamělost, deprese, frustrace, napětí, dlouhá chvíle nebo stres). Tělesná hmotnost závisí značnou měrou na stravovacích zvyklostech. V rodině se člověk naučí nevhodné návyky, díky nimž pak bojuje s nadbytečnými kilogramy. Jak známo, stravovací zvyklosti se také liší v jednotlivých zemích.

Rizikové faktory obezity:

Obezita je významný rizikový faktor, který se podílí na vzniku a rozvoji závažných somatických nemocí:

- Diabetes (cukrovka) viz. kapitola Cukrovka

Zvýšená koncentrace cholesterolu a tuků
Z krevních tuků (lipidů) mají největší význam cholesterol a triglyceridy. V těle jsou transportovány ve formě drobných tukových částic (lipoproteinů) o různé velikosti, složení a hustotě. Cholesterol je látka tukové povahy, která je přirozenou součástí buněk lidského těla. Dostává se do organizmu hlavně z živočišných zdrojů, ale také je tvořen přímo v našem těle. Zvýšená hladina cholesterolu je důležitý rizikový činitel pro vznik aterosklerózy (kornatění tepen) a ischemické choroby srdeční. Mezi nejčastější příčiny řadíme genetické vlivy a také nevhodný životní styl.
V evropské populaci je hypercholesterolémie velmi častá, směrem na sever má vzestupnou tendenci. Prevence: Jelikož genetické faktory zatím nedokážeme ovlivnit, spočívá primární i sekundární prevence ve zdravém životním stylu. Důležitá je strava s nízkým množstvím tuků a cholesterolu.

Metabolický syndrom:

etabolický syndrom (neboli Syndrom X, nebo Reavenův syndrom) je soubor poruch a onemocnění s velmi častým výskytem. Jedná se o komplex poruch se vzájemnými složitými vztahy a není smyslem tohoto textu jej zde podrobně probrat. Pokusíme se tedy o stručnou charakteristiku.

Metabolický syndrom má pravděpodobně genetické založení.

Metabolický syndrom tedy zahrnuje zejména tyto poruchy:

Inzulinová rezistence (nedostatečná citlivost buněk na inzulín, kterého je dostatečné množství, ale buňky na něj nereagují, takže nemůžou využít krevní cukr k tvorbě energie; většinou předstupeň vzniku cukrovky), Hypertenze (vysoký krevní tlak), Hypertriglyceridémie (zvýšená hladina triglyceridů), porucha glukózové tolerance či diabetes, obezita typu jablko (mužský typ obezity)

Ostatní rizikové faktory:
Vysoký krevní tlak, kardiovaskulární onemocnění, některé typy nádorů (Byl prokázán vztah mezi zvýšenou tělesnou hmotností spolu s energeticky příliš bohatou stravou a vznikem rakoviny tlustého střeva, prsu, ledvin, děložního čípku a jiných orgánů), artróza velkých kloubů, a další (Onemocnění žlučníku, psychické poruchy a deprese, gynekologické poruchy, poruchy plodnosti, komplikace v těhotenství, hemeroidy, dušnost, periferní cévní onemocnění, žlučové kameny, zácpa, zažívací potíže, snížení imunity, bolesti kloubů a zad)

Zdroj: www.obesita.cz

Jak změříme obezitu:

Stanovení hmotnostního indexu (BMI, body mass index) je nejjednodušším způsobem odhadu množství tuku v těle. Vypočítáme jej z tělesné hmotnosti (v kilogramech) a výšky (v metrech):

BMI = hmotnost / výška x výška

Příklad výpočtu:

osoba o hmotnosti 80 kg a výšce 160 cm (= 1,6 m)

80 / 1,6 x 1,6 = 80 / 2,56 = 31,25

Tato osoba se tedy pohybuje v pásmu obezity I. stupně.

Tab. 1 Hodnocení obezity podle hmotnostního indexu

 

 

 

Klasifikace

BMI

Riziko vzniku onemocnění souvisejících s obezitou

podváha

menší než 18,5

malé (ale riziko jiných zdravotních problémů)

normální hmotnost

18,5 - 24,9

průměrné

nadváha

25,0 - 29,9

mírně zvýšené

obezita I. stupně

30,0 - 34,9

středně zvýšené

obezita II. stupně

35,0 - 39,9

dosti zvýšené

obezita III. stupně

více než 40

velmi zvýšené

 

Zdroj: http://www.vzp.cz 
Aktualizace: M. Plisková, srpen 2019

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
30
31
1
2
3
4
 
 
 
 
 
 
 
5
6
7
8
9
10
11
 
 
 
 
 
 
 
12
13
14
15
16
17
18
 
 
 
 
 
 
 
19
20
21
22
23
24
25
 
 
 
 
 
 
 
26
27
28
29
30
31
1