Občan a společnost

Náhradní rodinná péče - legislativa

lawPřehled právních předpisů upravujících náhradní rodinnou péči a souvisejících předpisů a jejich platná znění:

Ošetřovné

 

bearOšetřování nemocného člena rodiny a péče o dítě mladší 10 let z důvodů taxativně vyjmenovaných v § 39 zákona o nemocenském pojištění, je důležitou osobní překážkou v práci (§ 191 zákoníku práce), kdy zaměstnanci při splnění stanovených podmínek náleží z nemocenského pojištění ošetřovné.

 

Vyrovnávací příspěvek v těhotenství

pregnancyCo to je vyrovnávací příspěvek v těhotenství a kdy si o něj můžete zažádat?

Má otec dítěte nárok na peněžitou pomoc v mateřství?

Nárok na peněžitou pomoc v mateřství (dále jen PPM) má i pojištěnec, který je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, jestliže s matkou dítěte uzavře písemnou dohodu, že bude pečovat o dítě (§ 32 odst. 1 písm. e) ZNP).

Kalendář zaměstnankyně v těhotenství a mateřství

Pokud žena nastupuje na mateřskou dovolenou z pracovního poměru zaměstnance, většina oznamovacích a jiných povinností spadá mezi povinnosti zaměstnavatele.

Kalendář OSVČ v těhotenství a mateřství

Jaké jsou oznamovací a jiné povinnosti spojené s nástupem na mateřskou dovolenou osob samostatně výdělečně činných?

Pomoc v hmotné nouzi

nouzeV následujícím článku se dozvíte více informací o systému pomoci v hmotné nouzi, dávkách pomoci v hmotné nouzi a nároku na tyto dávky.

Sociální zabezpečení osob pohybujících se v rámci EU

Jednou ze základních zásad je, že občan EU je pojištěn v zemi, v níž vykonává svou pracovní činnost. To platí pro zaměstnance i samostatně výdělečně činné osoby (a to i v případě, kdy bydlí na území jiné země nebo když jejich firmy nebo zaměstnavatelé mají sídlo v jiném členském státě).

Systém sociálního zabezpečení v ČR

 

Základní informace o způsobech a možnostech sociálního zabezpečení v ČR.

Co jsou a kde se vzala lidská práva?

amnesty internationalKrátký přehled historie problematiky ochrany lidských práv.

 

 

 

Podstata lidských práv – přijetí Deklarace

 

Počátkem roku 1947 mělo mezinárodní společenství stále ještě před očima hrůzy druhé světové války a hledalo způsoby, jak zabránit jejich opakování. Organizace spojených národů proto ustavila osmičlennou komisi lidských práv, která měla za úkol připravit předběžnou verzi budoucí deklarace zakotvující základní lidská práva a svobody. Do čela tohoto přípravného výboru byla zvolena Eleanor Roosevelt, vdova po bývalém prezidentovi Spojených států amerických. Všeobecná deklarace lidských práv a svobod byla 10. prosince 1948 přijata všemi 52 tehdejšími členy Spojených národů. Tento den se od té doby každoročně připomíná jako Mezinárodní den lidských práv. Odezva, s jakou se Deklarace setkala po celém světě, ukazuje na to, že se nejedná pouze o politickou dohodu. Jejím prostřednictvím se zřejmě podařilo uchopit minimálně některé hodnoty lidskosti sdílené bez ohledu na naši státní příslušnost, rasu či náboženské vyznání. Úspěch je to o to větší, že se prvně v historii lidských práv obdobný dokument týká všech bez rozdílu.

 

pokračování v článku

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
30
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
6
7
8
9
10
11
12
 
 
 
 
 
 
 
13
14
15
16
17
18
19
 
 
 
 
 
 
 
20
21
22
23
24
25
26
 
 
 
 
 
 
 
27
28
29
30
31
1
2