Výzvy

Program VPoho 2009

V PohoNadace Vodafone vyhlásila další ročník grantového programu "Vpoho", který je určený pro podporu nízkoprahových zařízení pro děti a mládež. Program bude podporovat projekt/aktivitu klubu, do níž budou aktivně zapojeni klienti spolu s pracovníky klubu a dále jako partner jakýkoli potenciální dárce či podporovatel v regionu.

 

Regionální granty Nadace O2

Nadace O2Program Regionální granty Nadace O2 se zaměřuje na podporu sociálně a zdravotně znevýhodněných dětí a mládeže, aktivní využití volného času dětí a mládeže, jejich výchovu a vzdělávání a na problémy jejich komunikace.Finanční podporu mohou žádat nestátní neziskové organizace jako občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti a církevní právnické osoby.

Škola pro udržitelný život

Právě v těchto dnech probíhá vyhlášení již pátého ročníku grantového a asistenčního programu Škola pro udržitelný život. Školy, které se do 18. února 2008 přihlásí, mohou získat na své projekty až 70 000 Kč.

Výzva: Blokový grant pro NNO

NROSNadace rozvoje občanské společnosti vyhlásila 2. výzvu k předkládání návrhů projektů do Blokového grantu pro nestátní neziskové organizace Finančních mechanismů EHP/Norska s názvem „Zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit a služeb NNO".

 

 

Nadační fond Hyundai

HyundaiNadační fond Hyundai vyhlašuje první grantové kolo rozdělování finančních prostředků. Cílem tohoto pilotního kola z je: účinná podpora občanské společnosti a komunitních projektů, zejména, ale nikoliv výlučně, projektů ve vztahu k ochraně a zlepšování životního prostředí a zvyšování povědomí o životním prostředí a jeho ochraně. Do této problematiky spadají také aktivity zaměřující se na řádné fungování demokratické společnosti a právního státu, pravdivé informování veřejnosti apod.

Nadace VIA - fond místního rozvoje

Nadace VIA vyzývá v rámci úsilí zaměřeného na podporu místního rozvoje a místních iniciativ k předložení žádostí o grant z Fondu místního rozvoje.

Program pro mateřská centra

Nadace VIANadace VIA s podporou společnosti Procter & Gamble Czech Republic vyhlašuje 4. ročník programu „Procter & Gamble pro mateřská centra" pro období 2007 - 2008.

Uzávěrka pro podání přihlášek: 24. září 2007

(rozhodující je datum předání v sídlech nadace nebo datum poštovního razítka)

 

Uzávěrka programu V POHO

Do konce srpna 2007 můžete podávat žádosti o grant na své projekty do programu VPOHO nadace VODAFONE.

Bližší informace o programu najdete ZDE.

Nadace Vodafone - Fond dobrovolník

Nadace Vodafone zahájila program Fond dobrovolník, v jehož rámci finančně podpoří obecně prospěšné projekty zaměstnanců Vodafonu ČR, které realizují jako jednotlivci nebo jako členové neziskových organizací. Fond dobrovolník odstartoval generální ředitel Grahame Maher a další členové nejvyššího vedení Vodafonu dnem dobrovolné práce v Záchranné stanici volně žijících zvířat Pasíčka u Chrudimi, kde se podíleli na renovaci ptačích voliér.

Nadace Vodafone - V POHYBU 2007

V pohybuNadace Vodafone Česká republika vyhlašuje grantový program„V pohybu" pro rok 2007

Cílem programu v této oblasti je rozšířit prostor pro vlastní iniciativu mladých lidí a rozvíjet tak jejich zodpovědnost, schopnosti a dovednosti důležité při budoucím zaměstnání. Na rovině komunity je rovněž našim cílem zapojit mladé lidi do komunitního rozvoje, posílit jejich aktivní účast na řešení místních problémů.

Podpora bude zaměřená na projekty, vzešlé z iniciativy mladých lidí a zaměřené na rozvoj místní komunity.

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
2
3
4
5
6
7
 
 
 
 
 
 
 
8
9
10
11
12
13
14
 
 
 
 
 
 
 
15
16
17
18
19
20
21
 
 
 
 
 
 
 
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 
 
 
 
 
29
30
31
1
2
3
4