Pro pracovníky s mládeží

Konference: Pilotní školy - zdroj inspirace

Pilotní školy - zdroj inspirace je název dvou konferencí o prvních zkušenostech s tvorbou školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání. Konference, které pořádá Národní ústav odborného vzdělávání (NÚOV) v rámci systémového projektu Pilot S, mají přispět k reformě ve středním školství. Uskuteční se v Praze (4. 12. 2007) a v Brně (11. 12. 2007).

Pedagogičtí pracovníci a jejich vzdělávací potřeby

V roce 2007 proběhl v NIDV, v sekci analýz a tvorby koncepcí výzkum zaměřený na zjištění aktuálních vzdělávacích potřeb pedagogických pracovníků. Výzkum byl realizován prostřednictvím dotazníku umístěného na webových stránkách www.nidv.cz

Učeň, středoškolák, vysokoškolák 2007

Učeň. středoškolák, vysokoškolákZveme Vás na reprezentativní přehlídku učňovského, středního odborného i univerzitního školství Moravskoslezského kraje, ale i specializovaných oborů z různých oblastí celé ČR. Na své si přijdou také zájemci o studium v zahraničí, jazykové a doplňkové vzdělání či volnočasové aktivity.

Letos poprvé v rámci konání 14. ročníku výstavy UČEŇ, STŘEDOŠKOLÁK, VYSOKOŠKOLÁK a PEDAGOGIKA2007 proběhne prezentace partnerů projektu ForTech.

Zelení chtějí na post ministra školství Lišku

Strana zelených včera vybrala kandidáta na post ministra školství. Je jím poslanec a místopředseda strany Ondřej Liška. Výběru kandidáta předcházelo dlouhé jednání. Zelení začali jednat v pět hodin a na Liškovi se dohodli půl hodiny před půlnocí.

Názory, postoje a plány budoucího ministra školství za zelené Ondřeje Lišky můžete nalézt zde.

Metody dalšího vzdělávání

Kvalita vzdělávacího kurzu je přímo závislá na metodě, kterou lektor k výuce využívá. Záleží především na tom, jaký má účastník vliv na předávaný obsah a jakým způsobem rozhoduje o samotném procesu učení. Současní účastníci se nespokojí se suchými přednáškami, žádají více interaktivity a osobního přístupu.

Brožura dobré praxe - projekty ESF

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo publikaci s názvem "Brožura dobré praxe - výběr projektů spolufinancovaných z ESF v oblasti vzdělávání a školství v letech 2004-6".

Jeden svět na školách

Připojte se k již více než 2200 školám v celé České republice, které využívají materiály připravené v rámci projektu

Projekt společnosti Člověk v tísni využívá výrazného potenciálu dokumentárních filmů a dalších audiovizuálních prostředků k oslovení mladých lidí. Dokumentární filmy nepřináší pouze informace, ale především vzbuzují zájem o problematiku, pomáhají získávat pozornost, vyvolávají otázky související s tématem a nutí k hledání odpovědí na ně.

Cena Přístav

PřístavJiž nyní máte možnost přemýšlet nad nominacemi na Cenu Přístav 2008 – ocenění pro zástupce veřejné správy a samosprávy za podporu mimoškolní práce s dětmi a mládeží. Cenu Přístav bude Česká rada dětí a mládeže udělovat v příštím roce již posedmé, uzávěrka nominací je 15. dubna 2008.

Cena Přístav je ocenění zástupcům veřejné správy na místní a regionální úrovni, kteří tuto funkci vykonávali alespoň po část období od 1. ledna předcházejícího roku, za významnou podporu mimoškolní činnosti a zásadní přispění k jejímu rozvoji. Navrhnout kandidáty mohou alespoň tři občanská sdružení dětí a mládeže nebo Domy dětí a mládeže (Střediska volného času). Další informace o Ceně Přístav, laureátech minulých ročníků a podmínkách navržení najdete na stránkách www.crdm.cz/pristav.

Celostátní vzájemná výměna zkušeností

Celostátní vzájemná výměna zkušenostíO víkendu 17. – 18. listopadu proběhne v prostorách SOŠ a SOU Třešť a ZŠ Třešť Celostátní vzájemná výměna zkušeností (CVVZ). Bohatý program akce naleznete na stránkách www.cvvz.cz. Zahajovací setkání se uskuteční v pátek 16. listopadu 2007 ve 22.OO na hřišti TJ SLAVOJ Třešť. Závěrečný ceremoniál začíná v neděli 18. listopadu 2007 od 22.00 ve sportovní hale u ZŠ Třešť.

 

A co je to vlastně CVVZ?

Konference k Lisabonské strategii 2007

MŠMT Letošní konference věnovaná Lisabonské strategii vychází z nového strategického materiálu Strategie celoživotního učení České republiky a bude se konat formou 3 seminářů v různých krajích naší republiky. Tyto se mináře jsou pořádány za finanční pomoci Evropské komise.

Pro zapojení co nejširšího okruhu partnerů do diskusí nad těmito tématy bude letošní ročník uspořádán formou seminářů, které se uskuteční v různých krajích naší republiky, a to v Praze, v Brně a v Plzni.

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30
31
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
6
7
8
9
10
11
12
 
 
 
 
 
 
 
13
14
15
16
17
18
19
 
 
 
 
 
 
 
20
21
22
23
24
25
26
 
 
 
 
 
 
 
27
28
29
30
31
1
2