Aktuality

Charitativní červenobílá aukce fotek Marka Vašuta podpoří hluchoslepé

|

Patříte k fanouškům herce Marka Vašuta? Pak se od 17. do 22. dubna 2009 můžete na stránkách www.aukro.cz zapojit do Charitativní červenobílé aukce fotoobrazů, které Vašut nafotil během své cesty po exotické Panamě. Dražit se budou tři zarámované fotografie a výtěžek z dobročinné aukce bude věnován na pomoc osobám s hluchoslepotou.

Jaké jsou vzdělanostní šance dětí ze sociálně znevýhodňujícího prostředí?

Dva výzkumy společností Člověk v tísni a GAC, které byly zaměřeny na analýzu podoby a příčin segregace dětí ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí, přinesly mnohá alarmující zjištění. MŠMT se na jejich základě chystá podpořit opatření směřující k odstranění vzdělávacích důsledků sociálního znevýhodnění. 

 

Soutěž o Cenu Jaroslava Skály 2009

Společnost pro návykové nemoci ČLS JEP a občanské sdružení SANANIM vyhlašují již po deváté Soutěž o Cenu Jaroslava Skály 2009.

O cenu se mohou ucházet autoři inovativních přístupů, článků, přednášek, publikací a výzkumných prací včetně disertačních a diplomových v oblasti prevence a léčby drogových závislostí.

Syndrom CAN – týrané a zneužívané dítě

|
Otevřený mezioborový seminář s tématem "Syndrom CAN – týrané a zneužívané dítě" se bude konat 10.3.2009 od 13.00 – 15.00, v prostorách o.s. Prev-Centrum.

Další informace naleznete v přiložené pozvánce.

Safer Internet Day 2009

Safer internet daz 2009

U příležitosti "Dne za bezpečnější internet" proběhne 10.února v 11.30 v Malém zrcadlovém sále MŠMT (Karmelitská 8, Praha 1) tisková konference za účasti náměstka ministra školství Dr. J. Kitzbergera a náměstkyně ministra vnitra Mgr. L. Ptáčkové-Melicharové.

 

Občanské sdružení Život 90

Občanské sdružení Život 90, sídlící na Praze 1, hledá dobrovolníky/ce nebo nabízí dlouhodobější stáž na krizové lince Senior telefon v rozsahu asi 24 hodin měsíčně (možno i více nebo méně dle individuální dohody).

Nabízí získání a potvrzení praxe i odborný růst v oblasti telefonické krizové intervence, velkou týmovou podporu, individuální přístup a péči o každého dobrovolníka.

o.s. Lata - Programy pro ohroženou mládež

Program je založen na vytvoření dvojice dobrovolník–klient. Dvojice se společně schází jednou týdně na cca 3 hodiny a to po dobu min. 6 měsíců. Společně věnují činnostem podle společné dohody (např. volnočasové aktivity, sport, kultura).
Klienty jsou mladí lidé (13–26 let) ze znevýhodněného prostředí, aktuálně řešící problémy s vrstevníky, rodinou, školou, trávením volného času, se zákonem, s uplatněním na trhu práce, se zázemím , s hledáním identity, se sebehodnocením.

Prezentace z konference

Na webových stránkách Adiktologie naleznete prezentace vybraných příspěvků z V. ročníku mezinárodní konference - Primární prevence rizikového chování „Kam kráčí(š) primární prevence“, která se konala ve dnech 10. až 11. listopadu 2008. Na konferenci bylo předneseno celkem 32 ústních příspěvků od 46 odborníků, kteří se problematikou primární prevence zabývají.

Studentská soutěž v oboru adiktologie

|
Opět byla vyhlášena studentská soutěž o nejlepší písemnou práci v oboru adiktologie pro akademický rok 2008/2009.
Soutěže se mohou zúčastnit studenti všech vysokých škol pregraduálního i postgraduálního studia bez ohledu na jejich studijní obor s prací teoretickou, výzkumnou resp. kasuistickou, na jakékoli téma z oboru adiktologie. Autorem práce musí být student, do soutěže nelze přihlašovat práce, v nichž je student spoluautorem "nestudentů" z řad vědeckých pracovníků. Věkový limit pro autory prací je 30 let.

Syndrom odcizeného rodiče

|

Projekt reaguje na dlouhodobou míru rozvodovosti v ČR, jejímž hlavním projevem je syndrom odcizeného rodiče (Parental Alienation Syndrome).
Cílem je zefektivnit řešení takových sporů za pomoci sítě odborníků (sociální pracovník/ce, mediátor/ka, psycholog/žka), a prostřednictvím osvěty, vzdělávání předcházet poškozování práv dětí i rodičů a posilovat vzájemné rodinné vazby.

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
30
31
1
2
3
4
 
 
 
 
 
 
 
5
6
7
8
9
10
11
 
 
 
 
 
 
 
12
13
14
15
16
17
18
 
 
 
 
 
 
 
19
20
21
22
23
24
25
 
 
 
 
 
 
 
26
27
28
29
30
1
2