Sociálně patologické jevy

Příručka - Manuál dobré praxe

Pracovní programy pro zkvalitnění doléčování osob závislých na návykových látkách a lepší uplatnění při návratu do společnosti a na trh práce

Díky podpoře Evropského sociálního fondu, Magistrátu hlavního města Prahy a v neposlední řadě i občanského sdružení SANANIM vám nyní můžeme představit Manuál dobré praxe projektu Pracovních programů pro zkvalitnění doléčování osob závislých na návykových látkách. Projekt byl realizován v období od ledna 2006 do prosince 2007.

Služby pro uživatele drog ve vězení

Služby pro uživatele drog, realizované nestátními neziskovými organizacemi, byly v r. 2007 přístupné celkem v patnácti zařízeních Vězeňské služby - v šesti vazebních věznicích včetně oddělení pro odsouzené a v devíti věznicích. Zpráva zpracovaná sekcí Drogové služby ve vězení A.N.O. - Asociace nestátních organizací zabývajících se prevencí a léčbou drogových závislostí - plné znění zprávy ke stažení.

Daruj 2 hodiny

Obecně prospěšná společnost Člověk v tísni hledá dobrovolníky, nejen z řad studentů, kteří by 1x týdně dojížděli doučovat děti ze sociálně znevýhodňujícího prostředí.

Case management s uživateli drog

|
Veřejná přednáška - Case management s uživateli drog: některá zjištění a reflexe založená na důkazech a praxi - Wouter Vanderplasschen

Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky 1. LF a VFN Univerzity Karlovy v Praze, Český adiktologický institut, o.s. a Společností pro návykové nemoci ČLS JEP si Vás dovolují pozvat na veřejnou přednášku, která se koná ve čtvrtek 27. března 2007, od 15:00
ve Velké posluchárně Psychiatrické kliniky
, Ke Karlovu 11, Praha 2.

Nízkoprahové kluby pro děti a mládež

|

Otevřený mezioborový seminář s tématem "Nízkoprahové kluby pro děti a mládež - volnočasové aktivity nebo sociální služba?" se bude konat 11. března 2008 od 13 do 15 hodin, v prostorách o.s. Prev-Centrum.

Další informace naleznete v přiložené pozvánce.

O.s. Hyperaktivita hledá dobrovolníky pro práci s dětmi

Občanské sdružení hyperaktivita hledá dobrovolníky (muže a ženy) pro:

1) kurz zdravotního tělocviku pro děti;
2) klubové a volnočasové aktivity předškolních dětí;
3) dramaterapeutickou dílnu pro děti;
4) letní dětský tábor.

Aktivity se týkají dětí s vývojovými poruchami (zejména hyperaktivitou a poruchami pozornosti).

POŽADUJEME
1) věk nad 18/20 let;
2) trestní bezúhonnost a zdravotní způsobilost;
3) absolvování vstupní zaškolení a zkušenosti z práce s dětmi;
4) nadšení, ochotu učit se novým věcem.

Dobrovolník na doučování

Fond ohrožených dětí, o.s. hledá dobrovolníky, kteří by doučovali děti matematiku, angličtinu, fyziku, češtinu ...
Možno potvrdit i jako praxi.

Linka bezpečí rozšiřuje a integruje služby pro děti v obtížných životních situacích

Linka bezpečí sjednotila v roce 2008 své služby krizové intervence, poskytované dětem nad rámec telefonického poradenství, pod hlavičku Linka bezpečí Online.

Současně se mění původní kontakt Internetové linky bezpečí ilb@linkabezpeci.cz na adresu e-mailové poradny pomoc@linkabezpeci.cz.

V soutěži může Vyléčený kuřák vyhrát 60.000 korun

|

Lidi, kteří chtějí skoncovat s kouřením, má podpořit nová soutěž Vyléčení. Organizátoři se inspirovali jednou z televizních reality show.
Šestici finalistů bude moct veřejnost sledovat na počítačových obrazovkách.

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky hlavního města Prahy v roce 2006

V letošním roce se Vám opět dostává do ruky obsáhlá Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky hlavního města Prahy, nyní za rok 2006. Je základním hodnotícím textem, který popisuje rozsah problému, aktuální trendy i realizovaná opatření v celém spektru protidrogové prevence, primární prevenci, léčbě, následné péči a programech Harm Reduction.

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
31
1
2
3
4
5
6
 
 
 
 
 
 
 
7
8
9
10
11
12
13
 
 
 
 
 
 
 
14
15
16
17
18
19
20
 
 
 
 
 
 
 
21
22
23
24
25
26
27
 
 
 
 
 
 
 
28
29
30
31
1
2
3