Sociálně patologické jevy

Soutěž o nejlepší odbornou práci

Soutěž o nejlepší studentskou odbornou práci v oboru adiktologie – 2007/2008

Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky VFN a 1. LF UK Praha vyhlašuje soutěž o nejlepší studentskou odbornou práci v oboru adiktologie – 2007/2008. Soutěže se mohou zúčastnit studenti všech vysokých škol pregraduálního i postgraduálního studia bez ohledu na jejich studijní obor s prací teoretickou, výzkumnou resp. kasuistickou, na jakékoli téma z oboru adiktologie. Věkový limit pro autory prací je 30 let.

Záškoláctví - charakteristika

Záškoláctví - jeden z "tradičních problémových jevů", týkajících se školy, neboť školní docházka v rámci základního školství je již od r. 1775 v českých zemích uzákoněna jako povinná (tehdy sice pouze od 6 do 12 let).

Kavárna kde se mluví

|

Tentokrát se zpěvačkou a autorkou Evou Hurychovou o domácím násilí.

 

„Kavárna kde se mluví“ je forma otevřeného a přesto intimního prostoru, kde se o určitém problému „může a nemusí“ mluvit, sdělovat si zažité, hledat řešení, vyprávět si své osudy a zážitky… Kavárny s hovory k závažným tématům jsou hodně rozšířené například v Německu, pořádají ji migrantky, senioři, lidé ze sousedství… V tzv. „Erzählcafés“ se však setkávali i lidé v Bosně, aby se pokusili zpracovat svá traumata z války…

Oblečení a cukroví pro bezdomovce

|

Nepotřebné použité oblečení a také vánoční cukroví přijímá až do Štědrého dne azylový Dům Agapé ve Zvíkovské ulici v Praze 5. Dary připadnou zhruba stovce bezdomovců, kteří se 25. prosince zúčastní bohoslužby pro občany bez přístřeší. Bohoslužbu s dárky a vánočním občerstvením pořádá pražský sbor Luteránské evangelické církve.

Prezentace z konference Primární prevence rizikového chování 2007

Prezentace vybraných příspěvků z IV. ročníku mezinárodní konference - Primární prevence rizikového chování „Střetávání racionality a ideologie“, která se konala ve dnech 26. až 27. listopadu 2007.

IV. ročník Mezinárodní konference

IV. ročník Mezinárodní konference "Primární prevence rizikového chování - střetávání racionality a ideologie" byl uzavřen

Ve dnech 26. - 27. listopadu prostory Hlavního sálu Magistrátu Hl. m. Prahy ožily. Pod záštitou MUDr. Pavla Béma, primátora hl. m. Prahy, Ing. Evy Bartoňové, 1. náměstkyně ministra MŠMT, a MUDr. Ivana Langera, ministra vnitra ČR, zde probíhala mezinárodní konference „Primární prevence rizikového chování - střetávání racionality a ideologie," které se zúčastnilo na tři sta tuzemských odborníků a pracovníků v oblasti primární prevence a na níž se svými příspěvky vystoupila řada zahraničních hostů. Jmenujme např. pana Gregora Burkharta (EU - EMCDDA), pana Peera van der Kreefta (SOAG, Hogeschool Gent), Corinne Bonafoux (Francie) či pí Evu Tomkovou (MŠ SR).

Adiktologie na 1. lékařské fakultě UK Praha

Prezenční a kombinované studium oboru adiktologie na 1.lékařské fakultě UK Praha

V příštím školním roce máte poprvé možnost studovat obor i v kombinované formě studia.
Pokud máte zájem o bližší informace, věnujte prosím pozornost přílohám, obsahují průvodní dopis garanta oboru doc. Michala Miovského a podrobnějším informacím o oboru adiktologie.

Kurz rodinného poradenství pro drogové pracovníky

|

Prev-Centrum o.s. otevírá 4. ročník kurzu Rodinného poradenství pro drogové pracovníky. Základním cílem kurzu je nabídnout jeho účastníkům rozšíření pohledu na problematiku užívání drog a to z pohledu zaměřeného na samotného uživatele směrem k chápání užívání drog jako symptomu souvisejícího s rodinným systémem. Další informace o kurzu najdete zde.

AŽ MÁ CESTA SKONČÍ, SKÁLOU CHCI SE STÁT

Doc.MUDr.Jaroslav Skála, CSc., nestor české adiktologie a psychoterapie, zemřel 25. listopadu 2007 ve věku 91 a půl roku.

Jaroslav Skála se narodil r. 1916 v Plzni. Maturoval na plzeňském gymnáziu v r. 1935, pak studoval na lékařské fakultě UK v Praze a zároveň na Institutu pro tělesnou výchovu a sport UK v Praze, který ukončil v r.1939. Po uzavření českých vysokých škol v r.1939 byl profesorem tělocviku v Plzni, studoval také na německých univerzitách v Könnigsbergu (dnešní Kaliningrad) a v Göttingen. Lékařskou fakultu UK v Praze dokončil až po II. světové válce. Habilitoval se v r.1969, titul docenta řádně uznán v r. 1990.

Anabell Vás zve na Den otevřených dveří

|

 

Den otevřených dveří v Anabell Praha se uskuteční 29.listopadu 2007 od 9 do 20 hodin. Přijďte se podívat, získat letáčky, brožury, zjistit informace o službách a programech.

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
2
3
4
5
6
7
 
 
 
 
 
 
 
8
9
10
11
12
13
14
 
 
 
 
 
 
 
15
16
17
18
19
20
21
 
 
 
 
 
 
 
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 
 
 
 
 
29
30
31
1
2
3
4