„Parta, co jí chutná“

„Parta, co jí chutná" je kampaň EU na podporu zdravé výživy, nová iniciativa pro zdravý životní styl a vyváženou výživu dětí. Mariann Fischer Boelová, komisařka pro zemědělství a rozvoj venkova, zahájila v pondělí kampaň za zdravou výživu, která se obrací na školáky a studenty středních škol v Evropské unii. Tři putovní výstavy uspořádané pod heslem „Jez, pij a hýbej se" jsou určeny dětem sedmi evropských zemí a nabízejí jim vzdělávací činnosti a hry. Evropská komise zahájila rovněž provoz interaktivních webových stránek, pořádání soutěží a dalších akcí s jedním společným cílem - zlepšit stravovací návyky dětí. Podporu při šíření tohoto poselství poskytnou i belgická tenisová hvězda Justine Heninová a osmiletý držitel rekordu Guinnessovy knihy rekordů Rosolino Cannio.

 

„Stačí se rozhlédnout kolem sebe a vidět počet dětí s nadváhou, abychom pochopili, že je čas jednat," prohlásila komisařka. „Programy distribuce ovoce a mléka do škol byly dvěma kroky správným směrem a díky kampani za zdravou výživu se poselství „je fajn být fit" dostane až do škol.

Androulla Vassiliouová, členka Komise pro zdraví, dodala: „Kampaň za zdravou výživu doplňuje úsilí, které vyvíjíme v rámci strategie EU týkající se výživy, tělesné aktivity a zdraví. Je zcela nezbytné, aby všechny politiky EU přispívaly k iniciativám, jejichž cílem je zlepšit přístup všech občanů k zdravějšímu životnímu prostředí."

Souvislosti

Kampaň za zdravou výživu poběží paralelně s projekty EU „Ovoce do škol" a „Mléko do škol" - významnými iniciativami za vyváženější výživu a zdravější stravovací návyky dětí.

Kampaň za zdravou výživu přináší poselství: „Jez, pij, hýbej se" rovnou do škol. Po celých osm týdnů bude putovní výstava cestovat Belgií, Francií, Spojeným královstvím, Irskem, Estonskem, Litvou a Polskem. Každá výstava navštíví dvě školy za den. Celkem se kampaň za zdravou výživu představí 18 000 dětem ve 180 školách, které uslyší vzkaz: Jezte zdravě, protože být fit je fajn.

Souběžně s putovní výstavou bude na internetové stránce Party, co jí chutná po dobu osmi týdnů probíhat interaktivní hledání pokladu. Všichni žáci EU ve věku od 8 do 15 let budou mít příležitost vyhrát řadu sportovních předmětů.

Tři čtvrtiny osob dotázaných v nedávném průzkumu veřejného mínění Eurobarometr prohlásily, že „plně souhlasí" s tvrzením, že „dětí trpících nadváhou je dnes zřejmě více než před pěti lety". V EU je skutečně zhruba 22 milionů dětí s nadváhou a z toho 5 milionů trpí obezitou.

 

Další informace:

Kampaň Parta, co jí chutná:

ec.europa.eu/tasty-bunch

Aktuální informace pro tisk jsou k dispozici na adrese

http://ec.europa.eu/tasty-bunch/press-corner

Projekt EU „Ovoce do škol":

http://ec.europa.eu/agriculture/markets/fruitveg/sfs/index_en.htm

Evropský projekt „Mléko do škol":

http://ec.europa.eu/agriculture/markets/milk/schoolmilk/index_en.htm

Internetový portál EU o zdraví - výživa:

http://ec.europa.eu/health-eu/my_lifestyle/nutrition/index_en.htm

Iniciativa EU pro zdraví mládeže:

MEMO/09/326 a http://health.europa.eu/youth

Převzato z: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1366&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
2
3
4
5
6
7
 
 
 
 
 
 
 
8
9
10
11
12
13
14
 
 
 
 
 
 
 
15
16
17
18
19
20
21
 
 
 
 
 
 
 
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 
 
 
 
 
29
30
1
2
3
4
5