Peněžitá pomoc v mateřství

Peněžitá pomoc v mateřství (dále jen PPM)  je dávka nemocenského pojištění, kterou pobírá žena od počátku 8. - 6. týdne před očekávaným dnem porodu. Předpokládaný termín porodu určuje lékař.

Dávku může pobírat i otec dítěte či manžel ženy, pokud s matkou dítěte uzavřel písemnou dohodu, že bude pečovat o dítě nejdříve od počátku 7. týdne po porodu dítěte a to na dobu nejméně 7 kalendářních dnů po sobě jdoucích.

Dávka má pojištěnci nahradit příjem, o který v souvislosti s rodičovstvím přichází. PPM je podmíněna předchozí pracovní činností, přesněji účastí v nemocenském pojištění v předcházejícím období.

Vzhledem k tomu, že dávka má sloužit jako náhrada za ušlou mzdu, musí pojištěnec pro nárok na dávku přerušit pracovní činnost, která nárok na dávky zakládá (tzn. platil z ní nemocenské pojištění). Může ale mít příjem z jiné pracovní činnosti.

 

Jaké podmínky je potřeba splnit pro nárok na PPM?

 • Účast na nemocenském pojištění v době nástupu na PPM.
 • Nebo trvání ochranné lhůty z dřívějšího pojištění v době nástupu na PPM. Ochranná lhůta se počítá u žen, jejichž zaměstnání skončilo v době těhotenství a činí tolik dní, kolik trvalo poslední zaměstnání, maximálně však 180 kalendářních dní.
 • Zároveň účast na nemocenském pojištění alespoň 270 kalendářních dní v posledních dvou letech.
 • Do doby účasti na nemocenském pojištění se započítává doba studia na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole považovaná za soustavnou přípravu na budoucí povolání pro účely důchodového pojištění, jestliže toto studium bylo úspěšně ukončeno.

 Pro OSVČ:

 • Účast na nemocenském pojištění v době nástupu na PPM
 • Zároveň účast na nemocenském pojištění alespoň 180 dní v období 1 roku před nástupem na PPM
 • Zároveň účast na nemocenském pojištění alespoň 270 kalendářních dní v posledních dvou letech

 

Výše PPM:

 •  70% redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den za posledních 12 kalendářních měsíců
 • Denní vyměřovací základ se u PPM zjistí tak, že se započitatelný příjem zúčtovaný v rozhodném období (zpravidla období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém zaměstnankyně nastoupila na mateřskou dovolenou) dělí počtem „započitatelných“ kalendářních dnů připadajících na toto rozhodné období. Takto stanovený průměrný denní příjem podléhá redukci, která se u PPM provede tak, že částka do první redukční hranice se počítá 100%, z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice se počítá 60%, z částky nad druhou redukční hranici do třetí redukční hranice se počítá 30% a k částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží.

 

Podpůrčí doba:

 • 28 týdnů od nástupu na PPM
 • 37 týdnů při vícečetném porodu
 • Týdny se počítají vždy nejpozději od 6. týdne před očekávaným dnem porodu, i když žena nastoupí na PPM později

 

Kde požádat:

Těhotná žena obdrží od svého gynekologa tiskopis Žádost o peněžitou pomoc v mateřství.

 

Podrobnější informace o PPM naleznete na http://www.cssz.cz/cz.

 

V případě nejasností na nárok a výši PPM je možné se obrátit na  Call centrum nemocenského pojištění České správy sociálního zabezpečení - tel.: 800 050 248. Na tomto čísle jsou veřejnosti k dispozici odborníci, kteří poskytují informace o dávkách nemocenského pojištění (peněžitá pomoc v mateřství, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství apod.) a poradí při konkrétním řešení vašich dotazů.


Pomocí kalkulaček pro výpočet dávek nemocenského pojištění umístěných na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí - viz http://www.mpsv.cz/cs/7 - lze stanovit, za podmínek tam uvedených, výši dávek nemocenského pojištění – výpočet ošetřovného, výpočet peněžité pomoci v mateřství, výpočet výše nemocenského.

 

 
Poslední aktualizace: Simona Fialová, září 2019
Zdroj: http://www.cssz.cz/cz

 

 

Komentáře

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27
28
29
30
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
4
5
6
7
8
9
10
 
 
 
 
 
 
 
11
12
13
14
15
16
17
 
 
 
 
 
 
 
18
19
20
21
22
23
24
 
 
 
 
 
 
 
25
26
27
28
29
30
31