Penzijní připojištění

 

Penzijní připojištění se státním příspěvkem byl vytvořeno proto, aby stát podpořil individuální spoření občanů na penzi. Demografická situace v České republice se bude v čase zhoršovat natolik, že v druhé polovině století mohou dokonce na jednoho ekonomicky aktivního občana připadat dva penzisté. Negativní vývoj ale postihne již dnešní čtyřicátníky a mladší.

Z účelu penzijního připojištění se státním příspěvkem (dále připojištění) vyplývají také jeho specifika.

Státní dotace:

 • Stát dotuje každou úložku do penzijních fondů (podle tabulky v popisu produktu)
 • Stát poskytuje daňové úlevy na tu část příspěvků účastníků, která překračuje 500 Kč měsíčně, a to až do výše 12 tisíc Kč ročně
 • Stát umožňuje daňové výhody i pro příspěvky zaměstnavatele

Výběr ideálních dávek:

 • Každý fond nabízí různé typy dávek a účastník si může vybrat, který typ mu nejvíc vyhovuje
 • V naléhavém případě lze připojištění přerušit. Uložené peníze se účastníkovi nadále zhodnocují.
 • V krajním případě lze po 12 měsících trvání připojištění a zaplacení příspěvků na toto období připojištění i zrušit a veškeré peníze předčasně vybrat formou odbytného. Při odbytném se ztrácí nárok na státní příspěvky a výnosy z nich. Příspěvky zaměstnavatele a výnosy jsou zdaňovány vyšší sazbou. 
 • Polovinu peněz lze ovšem bez ztráty státní dotace vybrat ještě před 60. rokem života formou výsluhové penze
 • V případě vzniku invalidity fondy vyplácí invalidní penzi.

Plány a statuty schvaluje stát, respektive orgán vykonávající státní dozor:

 • Všechny typy penzí jsou upraveny zákonem
 • Typy dávek a další náležitosti jsou definovány v penzijním plánu, který je součástí smlouvy. Smlouvu nemůže fond změnit, leda se souhlasem účastníka.
 • Každý nový penzijní plán musí fond povinně nabídnout každému účastníkovi, který se může rozhodnout, zda zůstane u starého plánu, nebo si zvolí nový
 • Penzijní plány schvaluje ČNB

Dozor České národní banky:

 • Penzijní fond může podnikat jedině se státní licencí
 • Veškeré hospodaření a investice fondů podléhají dozoru České národní banky
 • V zájmu eliminace rizika mají fondy přísné investiční limity. Kromě toho preferují konzervativní strategii. Tím pádem jsou ideální i pro mimořádně konzervativní (málo odvážné) investory.

Informační povinnosti:

 • Fondy mají ze zákona přísné informační povinnosti

Penzijní připojištění je základním produktem pro zajištění občanů ve stáří, pokud se nechtějí spoléhat jen na státní penzi.

Penzijní připojištění se státním příspěvkem

Penzijní připojištění je způsob spoření, u kterého lze čerpat velice výhodný státní příspěvek a daňové úlevy, pokud klient spoří alespoň určitou minimální dobu (tzv. pojistná doba) a nezačne peníze vybírat dříve než v 60. roce života. Připojistit se lze u jedenácti licencovaných penzijních fondů. Na penzijní připojištění poskytuje stát příspěvky, které mohou dosáhnout až 50 procent z výše vlastního příspěvku klienta (státní příspěvky jsou podobně jako další parametry upraveny Zákonem o penzijním připojištění se státním příspěvkem).

Samotné spoření probíhá formou pravidelných měsíčních úložek. Všechny penzijní fondy umožňují toto spoření přerušit, aniž by klient po obnově úhrady přišel o státní dotace. Proto se nemusíte obávat situace, kdy byste eventuálně neměli dočasně na spoření dost peněz.

K úložkám se přičítá státní příspěvek dle uvedené tabulky. Příspěvek nárokuje u státu fond, který jej po obdržení připíše na účet klienta. Pokud spoříte více než 1 000 Kč měsíčně, můžete si další úložky (nad rámec 1 000 Kč měsíčně) odečíst od svého daňového základu, a to až do výše 24 tisíc korun ročně.

 

Penzijní připojištění - příspěvky účastníka a státu

Výše příspěvku účastníka (v Kč)

Výše státního příspěvku (v Kč)

100 až 199     

50 + 40 % z částky nad 100 Kč

200 až 299      

90 + 30 % z částky nad 200 Kč

300 až 399     

120 + 20 % z částky nad 300 Kč

400 až 499     

140 + 10 % z částky nad 400 Kč

500 a více     

150 Kč

Daňové zvýhodnění může získat i Váš zaměstnavatel, pokud Vám do fondu rovněž přispívá. Zda tuto možnost využije, záleží jen na něm.

Základem penzijního připojištění je smlouva uzavřená s penzijním fondem. Ta mimo jiné obsahuje penzijní plán, upravující všechny možné formy dávek a závazky fondu vůči klientovi. Smlouvu ani penzijní plán nemůže fond nikdy sám od sebe měnit, může tak učinit jedině po písemné dohodě s klientem. Proto si smlouvu vždy pečlivě prostudujte, abyste znali veškeré své nároky.

Ve smlouvě a penzijním plánu musí být mimo jiné stanoveny:

 • Druhy penzí a dávek, které penzijní fond poskytuje:
  • povinně poskytovanou penzí je penze starobní, ostatní penze - pozůstalostní, výsluhovou a invalidní může, ale nemusí penzijní fond nabízet
  • povinně poskytovanou dávkou je jednorázové vyrovnání a odbytné
 • Jaká je minimální případně maximální pojistná doba, po níž musí klient spořit, aby si mohl vybrat naspořené peníze:
  • U starobní penze zákon ukládá současné splnění dvou podmínek pro vznik nároku na její výplatu - věk ( 60 let) a uplynutí pojištěné doby (minimálně 5 let).
  • U výsluhové penze si po 15 letech může účastník vybrat polovinu peněz, aniž by dosáhl 60. let věku. Většina fondů to umožňuje.
  • Invalidní penze umožňuje vybírat peníze ještě před dosažením šedesátého roku života, pokud se klient stane plně invalidním. Podmínkou jsou alespoň tři roky spoření.
  • Pozůstalostní penze - je vyplácena osobám určeným ve smlouvě pro případ smrti účastníka.
 • Jakým způsobem lze uspořené peníze vybírat. Může jít o následující formy:
  • Jednorázové vyrovnání - klient při něm místo penze jednorázově obdrží všechny naspořené peníze, samozřejmě včetně státního příspěvku a zhodnocení připsaných v každém roce fondem.
  • Doživotní penze - klientovi je doživotně vyplácena penze.
  • Pozůstalostní penze - pravidelná penze je vyplácena osobám určeným ve smlouvě v případě úmrtí účastník po dobu stanovenou penzijním plánem.
  • Odbytné - náleží účastníkovi, který zaplatil příspěvky alespoň na 12 kalendářních měsíců a jeho připojištění trvalo alespoň rok. Může náležet i fyzickým osobám určeným ve smlouvě, pokud nevznikl nárok na jiné dávky. Při odbytném se ztrácí nárok na státní příspěvky a výnosy z nich.
  • Dědictví - pokud účastníkovi nebyla vyplácena penze a nevznikl nárok na odbytné nebo pozůstalostní penzi.
 • Penze mohou být vypláceny i progresivně nebo degresivně. Některé penzijní fondy umožňují, aby si klient stanovil, že chce zpočátku pobírat nižší penzi a s postupem času dávky zvyšovat či právě naopak.

Úložky klientů jsou i s připsaným státním příspěvkem zhodnocovány investicemi fondu. Protože fondy nesmí při investování peněz klientů riskovat, je jejich investiční strategie vysloveně konzervativní a na její dodržování dohlíží dozor České národní banky.

O zhodnocení připisované klientům rozhoduje každoročně valná hromada penzijního fondu. Podle zákona se roční zisk rozdělí na minimálně 5% do rezervního fondu, maximálně 10% připadne akcionářům a zbytek (zatím vždy 85%, popř. více) připadne klientům.

 

Zdroj: www.financnivzdelavani.cz, Asociace penzijních fondůZákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem
Poslední aktualizace: E. Tesařová, únor 2018

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
2
3
4
5
6
7
 
 
 
 
 
 
 
8
9
10
11
12
13
14
 
 
 
 
 
 
 
15
16
17
18
19
20
21
 
 
 
 
 
 
 
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 
 
 
 
 
29
30
1
2
3
4
5