Podporované zaměstnání

Definice a principy podporovaného zaměstnávání

Podporované zaměstnávání je časově omezená služba určená lidem, kteří hledají placené zaměstnání v běžném pracovním prostředí. Jejich schopnosti získat a zachovat si zaměstnání jsou přitom z různých důvodů omezeny do té míry, že potřebují individuální dlouhodobou a průběžně poskytovanou podporu poskytovanou před i po nástupu do práce.

Principy podporovaného zaměstnávání

Smysl podporovaného zaměstnávání

1.      Smyslem PZ je vyrovnávání příležitostí pro pracovní uplatnění lidí, kteří v důsledku zdravotního postižení nebo jiných znevýhodňujících faktorů mají ztížený přístup na otevřený trh práce a v důsledku toho mohou být nebo jsou omezeni ve svém společenském uplatnění. V rámci podporovaného zaměstnávání je poskytována podpora rovněž zaměstnavatelům uživatelů služby.

Cílová skupina podporovaného zaměstnávání

2.      Lidé, jejichž schopnosti jsou sníženy v oblasti získání a zachování vhodného zaměstnání.

3.      Lidé, kteří z důvodu rozsahu snížení svých schopností získat a zachovat si vhodné zaměstnání, potřebují odbornou individuální podporu postavenou na osobní pomoci.

Cíle

4.      Hlavním cílem PZ je umožnit lidem z cílové skupiny získat a zachovat si vhodné zaměstnání na otevřeném trhu práce.

5.      Současně je cílem zvýšit míru samostatnosti uživatelů služeb, tedy jejich dovednosti potřebné k získání a zachování si práce, posílit jejich pracovní návyky a motivaci k dalšímu profesnímu rozvoji.

Kritéria získané práce

6.      Pracovní místo je na otevřeném trhu práce.

7.      Práce má stabilní charakter.

8.      Velikost pracovního úvazku zohledňuje specifické potřeby zaměstnance-uživatele PZ.

9.      Druh práce odpovídá potřebám, dovednostem a možnostem zaměstnance-uživatele sužeb a současně umožňuje jeho profesní rozvoj.

10.  Zaměstnanec-uživatel PZ pracuje za rovných pracovních podmínek, které  odpovídají jeho potřebám i nárokům na vykonávání práce.

11.  Jde o hodnotnou a smysluplnou práci.

12.  Zaměstnanec-uživatel PZ má na pracovišti příležitost nejen k pracovnímu, ale i sociálnímu uplatnění.

Charakteristiky poskytované podpory

13.  Podpora je orientovaná na konkrétního uživatele služeb a na konkrétní pracovní místo/zaměstnavatele.

14.  Podpora je kontinuální, tzn. sleduje nejen získání, ale také zachování si zaměstnání. Je poskytována také po uzavření pracovně právního vztahu a i v jiných oblastech než je zvládnutí samotné práce.

15.  Služba je časově omezená a v rámci stanoveného limitu se přizpůsobuje individuálním potřebám zaměstnance - uživatele.

16.  Podporu lze využít opakovaně, pokud je to v zájmu zachování nebo získání nového zaměstnání.

17.  Za běžný prvek podpory se považuje podpora poskytovaná přímo na pracovišti.

18.  Podstatou podpory poskytované v rámci PZ je osobní pomoc, která zahrnuje např. poradenství a individuální konzultace, doprovázení, zastupování, pracovní asistenci apod.

19.  Součástí podpory je příprava k práci.

20.  Podpora je také orientována na rozvoj přirozené podpory na pracovišti.

21.  Podpora se zaměřuje na zvládnutí dovedností přímo i nepřímo souvisejících s pracovním uplatněním.

22.  V případě potřeby je součástí podpory také koordinace pomoci ze strany rodiny a dalších návazných služeb, které mohou ovlivnit získání a zachování vhodného zaměstnání.

23.  Podpora je poskytována tak, aby byla pro konkrétního zaměstnance - uživatele služby a jeho pracoviště co nejpřirozenější.

24.  Je poskytována právě taková míra podpůrných aktivit, která je aktuálně nezbytná k dosažení stanoveného cíle.

25.  Podpora dává uživateli služby příležitost k aktivní účasti při hledání práce, dojednávání pracovních podmínek, stanovování míry podpory apod.

26.  Způsob poskytování podpory dává uživateli služby příležitost rozhodovat o vlastním pracovním uplatnění (druh práce a místo výkonu práce, velikost pracovního úvazku apod.).

27.  Podpora je poskytována prostřednictvím vyškoleného pracovního týmu, který pokrývá potřeby cílové skupiny.

28.  Podpora je poskytována také zaměstnavateli pracovníka-uživatele PZ. Zahrnuje pomoc s administrativou, která souvisí s přijetím uživatele PZ do pracovního poměru, s úpravou pracovního místa a pracovní náplně, vytvoření podmínek pro přijetí pracovníka-uživatele PZ do pracovního kolektivu, motivace a podpora zaměstnavatele a jeho pracovníků apod.

29.  V rámci podpory existuje systém sledující spokojenost uživatelů a dalších zájmových skupin.

 

Podporovaným zaměstnáním se u nás zabývá Česká unie pro podporované zaměstnání.

Potřebné informace naleznete na jejich stránkách: http://www.unie-pz.cz/

 

 

 

Zdroj a více informací na: http://www.unie-pz.cz/index.php/pz/14
Pro ICM NIDM MŠMT zpracovala Mgr. Julie Čákiová, aktualizovala Bc. Natalie Jogheeová
Datum: 5.9.2006
Poslední aktualizace: Tereza Komůrková, březen 2014

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
30
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
6
7
8
9
10
11
12
 
 
 
 
 
 
 
13
14
15
16
17
18
19
 
 
 
 
 
 
 
20
21
22
23
24
25
26
 
 
 
 
 
 
 
27
28
29
30
31
1
2