Příkaz k inkasu

 

Podstatou této formy bezhotovostního převodu je převod peněžních prostředků, kdy příkaz k převodu nedává majitel účtu (tj. plátce), nýbrž ten, kdo peníze inkasuje (příjemce). Tato osoba dává příkaz k inkasu své bance, která peníze zinkasuje z účtu osoby, která má za něco platit. Inkaso je tak převodem, který probíhá z podnětu příjemce peněz.

Plátce musí o této skutečnosti svou banku informovat v podobě tzv. přivolení k inkasu. Jedná se o písemnou informaci (může být i v elektronické formě) na formuláři banky, ve které plátce přesně označí číslo účtu a kód banky toho, kdo bude peněžní prostředky z účtu inkasovat. Je také dobré stanovit limit, do kterého je možné inkaso provádět.

Tato forma bezhotovostního převodu je u nás využívána v rámci služby známé jako SIPO (Sdružené inkaso plateb obyvatelstva) při platbách za elektrickou energii, plyn nebo poplatků za televizi a rozhlas, případně za telefon. Pokud chcete platit tímto způsobem, obdržíte na poště tzv. SIPO číslo, které pak nahlásíte své bance a ona vše ostatní zařídí. SIPO platby nejsou účinné ihned. V mezidobí musíte provádět platby jiným způsobem. Po uplynutí více než měsíce budou platby z vašeho účtu pravidelně automaticky hrazeny, za předpokladu, že na něm máte dostatek peněžních prostředků. Pokud tomu tak nebude, vaše platby nebudou moci být provedeny.

Aby mohl být příkaz k inkasu vykonán, je třeba jej řádně vyplnit. Mezi nutné informace, které musíte své bance předat, patří:

  • vaše bankovní spojení, ve prospěch kterého si přejete danou částku uhradit (převést), které najdete ve smlouvě o vedení vašeho účtu nebo na některém výpise z účtu (o operaci provedené v minulosti), který jste obdrželi od své banky
  • bankovní spojení toho, komu budou peníze strženy z účtu (tzv. plátce)
  • částku a měnu převodu. Pokud neuvedete měnu, má se za to, že platba má být provedena v českých korunách.
  • označení, že se jedná o příkaz k inkasu. Pokud použijete elektronický způsob příkazu, vyberete ten, který v nabídce možností bude znít „příkaz k inkasu (příp. jednorázový příkaz k inkasu)".
  • Pokud bude příkaz k inkasu v listinné podobě, náležitě jej podepíšete podle toho, jak jste se podepsali do podpisového vzoru. Pokud bude užito jiného, např. elektronického přenosu, musíte postupovat způsobem, který vám byl sdělen při zřizování elektronického bankovnictví.

Pokud se bude jednat o převod v rámci jedné banky (tedy kód banky plátce bude stejný jako kód banky příjemce), pak připsání na účet příjemce bude uskutečněno v tentýž den, kdy byly peněžní prostředky odúčtovány z vašeho účtu.

 

 

 

Zdroj: www.financnivzdelavani.czwww.psfv.cz
Poslední aktualizace: E. Tesařová, únor 2018

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
30
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
6
7
8
9
10
11
12
 
 
 
 
 
 
 
13
14
15
16
17
18
19
 
 
 
 
 
 
 
20
21
22
23
24
25
26
 
 
 
 
 
 
 
27
28
29
30
31
1
2