Sedmým principem Evropské charty informací pro mládež je ETIKA.