Zaměstnávání cizinců - fyzických osob, které nejsou státním občanem ČR, občanem EU/EHP a Švýcarska, ani jeho rodinným příslušníkem