Sekty - literatura

Zde naleznete literaturu vztahující se k tématu sekt.

 

Abgrall, J. M.: Mechanismus sekt, Karolinum, Praha 2000

Allan, J., Butterworth, J.,Langley, M.: Víry a vyznání, Bratislava, Slovart, 1993.

Barrett, D. V.: Sekty, kulty a alternativní náboženství, Ivo Železný, Jihlava 1998

Berger P.L.: Vzdálená sláva. Hledání víry ve věku lehkověrnosti, Brno, Barrister a Principal  1997

Blažel, R., Pokorný, V., Telcová, J.: Nebezpečí sekt, Brno, Ústav psychologického poradenství a diagnostiky, 2002.

Bley, S.: Malý slovník sekt: sekty a nová náboženská hnutí v kontextu tradičních církví, Kostelní vydří, Karmelitánské nakladatelství,1998.

Borovička, V. P.: Sekty satanských bohů, Praha, 1996.

Botheroydovi, S. a P.: Lexikon keltské mytologie, Praha, Ivo Železný, 1998.

Brezina, I.: Podkrkonošský spiritismus jako kulturní fenomén a jeho masmediální obraz, diplomová práce, Fakulta sociálních věd UK, 2002.

Buchnerová, B.: Co máme vědět o sektách, Amulet s.r.o., 1999

Čechurová, J.: Čeští svobodní zednáři ve XX. století,  Praha, 2002.

Danneels, G.: Kristus, nebo Vodnář, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 1993

Degro, I.: Charismatické hnutie, Prešov 1997

Dodds, E. R.: Pohané a křesťané ve věku úzkosti, Praha, Rezek, 1997.

Douglas, R.: New Age tváří v tvář, Návrat Praha 1995

Eliade, M.: Slovník náboženství, Praha, Český spisovatel, 1993.

Eliade, M.: Šamanismus a nejstarší techniky extáze, Praha, 1997.

Enroth, R.: Průvodce sektami a novými náboženstvími, Praha, Návrat domů, 1994.

Franc, A.: Charismatická církev sjednocení?, Praha, vlastní náklad, 1998.

Franz, R. W.: Krize svědomí, Návrat domů, 1998.

Grooothuis, D. R.: Tváří v tvář New Age, Praha, Návrat domů, 1995.

Hassan, S.: Jak čelit psychické manipulaci zhoubných kultů, Nakladatelství Tomáše Janečka  1994

Heindel, M.: Rosekruciánská kosmokoncepce, Praha, Dobra, 2001.

Holmerová, L.: "V zajetí sekty vesmírných lidí",  MF Dnes, 2003, roč. 14, č. 69. S. E5

Hora, L.: Problematika tzv. alternativní religiozity a jejího podílu na formování životní orientace mládeže, Univerzita Karlova, Praha 1995

Hora, L.: Soudobé sekty a netradiční religiozita, rukopis, 1991.

Horyna, B.: " Nová religiozita a možnosti její religionistické reflexe", Religio 2/1, 1994. str. 15-24

Hrabal, F. R.: Lexikon náboženských hnutí, sekt a duchovních společností, Cad press, 2002 

Hutin S.: Tajné společnosti, Victoria publ., Praha 1995

Chinmoy, S.: Lexikon východní moudrosti, Olomouc, Votobia, 1996.

kol. Malý slovník sekt, Karmelitánské vydavatelství Kostelní Vydří 1998

kol. Sekty a nová náboženská hnutí, Zvon, Praha 1997

Komárková, B.: Přátelství mnohých: studentské křesťanské hnutí, Heršpice, Eman, 1997.

Konečný, P. : Sekta, Econ Press, Plzeň 2000

Křemen , P. : Boj se sektou, Praha, Duel, 1997

Lash, J., Průvodce hledačů absolutna. Encyklopedie duchovních nauk, Votobia, Olomouc 1996.

Lennhoff, E.: Svobodní zednáři, Praha, 1993.

Lobkowicz, P. F.: Legenda svobodných zednářů, Praha, 1996.

Lužný, D.: " Antikultovní hnutí: Otázka bezpečnosti nových náboženských hnutí a metody akademického studia náboženství ", Religio, 3/1, 1996, str. 18-48

Lužný, D., „Normativita v New Age a neopaganismu", in: Bělka, L. - Kováč, M. (eds.): Normativní a žité náboženství, Masarykova univerzita - Chronos, Brno - Bratislava 1999.

Lužný, D.: Nová náboženská hnutí, Brno, Masarykova univerzita, 1997.

Lyons, A.: Satan tě chce, Brno, Nakladatelství Tomáše Janečka, 1995.

Martinek B.: Náboženská společnost a stát. Historie svědků Jehovových v Československu, Praha, Dingir, 2000.

Matthews, J.: Keltský šaman. Keltská spiritualita v současné době. Léčení lidí a Země, Praha, Alternativa, 1995.

Matthewsová, C.: Keltské duchovní tradice, Praha, Ivo Železný, 1997.

Mrázek, M.: Děti modrého boha, Dingir, 1999.

Muchembled, R.: Magie a čarodějnictví v Evropě, Praha, 1997.

Müller, J.: Antroposofie a křesťanství, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství, 1997.

Nakonečný, M.: Lexikon magie, Praha, 1994.

Nakonečný, M.: Novodobý český hermetismus, Praha, 1995.

Novotný, T.: Přicházejí,  Oliva, Praha 1992.

Novotný, T., Vojtíšek, Z.: Základní orientace v nových náboženských směrech, Praha, 1994.

Novotný, T.:  Mormoni a Děti boží, Votobia, 1998.

Novotný, T.: Nebeská brána. Devět znaků sekty, Praha, Oliva, 1997.

Novotný, T.: O sektách a guruismu, Praha, vlastní náklad, 1999.

Novotný, T.: Písma mormonů - Kniha Abrahamova, Společnost pro studium sekt a nových náboženských směrů, Praha, 1995.

Novotný, T.: Sri Chinmoy, Praha, vlastní náklad, 1999.

Pala, T., Hudec, J.: Cestou pravdy a lásky - 100 let bratrského hnutí v českých zemích a na Slovensku, Ostrava, A - Alef, 1998.

Petrášková, R.: Prevence v oblasti sekt, magisterská práce, Husitská teologická fakulta UK, 2001.

Plecháč, M.: Spiritismus v Podkrkonoší, Praha, Vydavatelské oddělení YMCA, 1931.

Portelfieldová, K. M.: O sektách, Praha, Nakladatelství  Lidové Noviny 1997

Praha 1995

Raab, W.: Rosekruciáni dnes, Praha, 1994.

Rejchrt, L.: Pavučiny: Náboženství, Nová náboženská hnutí, Sekty, Praha, Oliva, 1995.

Remeš, P., Novotný, T., Opatrný, A., Vojtíšek, Z.: Zneužití náboženství: pokus o nové chápání sekt, Praha, Oliva, 1996.

Remeš, P.: Svědkové Jehovovi, Praha, Oliva, 1995.

Sak, P. : Pozice náboženských a duchovních směrů v české společnosti, Gemma 9/94 str. 3-5

Seabrook, W. B.: Ostrov černých kouzel. Vúdú na Haiti, Praha, 1997.

Secondin, B.: Nová hnutí v církvi, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství, 1999.

Sekty a nová náboženská hnutí - Dokumenty katolické církve 1986 - 1994, Praha , Zvon 1997

Sezemský, K.: Památník půlstoleté činnosti ve spiritismu, Nová Paka, nákladem edice Spirit, 1930.

Scheybalová, J.: Spiritismus a česká lidová kultura, ročníková práce, katedra religionistiky FF UK, Praha, 1967.

Schlink, B. M.: New Age - Nový věk z biblického pohledu, 1991

Sillsová - Fuchsová, M.: Návrat Keltů, Praha, Ivo Železný, 1996.

Srb, T.: Řád svobodných zednářů 1. Individuální cesta k poznání skryté skutečnosti, Praha, Eminent, 2001.

Stamm, H.: Pozor esoterika. Mezi spiritualitou a pokušením, Praha, Academia, 2002.

Staněk, M.: Soukromá zjevení v kontextu eschatologických očekávání, diplomová práce, FF UK, 2001.

Steiner, R.: Theosofie, Baltazar, 1992.

Škvařil, R.: Had leze z víry : Proroci, mesiáši, bojovníci, Praha, Talpress, 1995.

Štampach, I. O. , Pribula, M.: Náděj a riziká siekt a nových náboženských hnutí, Data Press, Prešov 1995

Štampach, I. O.: Sekty a nová náboženská hnutí - naděje a rizika, Pražské centrum vzdělávání pedagogických pracovníků, Praha 1993

Štampach, I. O.: Sekty, Pastorační středisko při Arcibiskupství pražském, Praha 1992

Štampach, I. O.:  Antroposofie, Brno, Votobia, 2000.

Štampach, I. O.: Malý přehled náboženství, Praha, Prvokruh, 1994.

Štampach, I. O.: Náboženství v dialogu, Portál, 1998.

Štampach, I. O.: Sekty a nová náboženská hnutí, Praha, Oliva, 1994.

Štampach, I. O.: Život, Duch a všechno: Duchovní směry nového věku, Tišnov, Sursum, 1993.

Štampach, O.: Současná spirituální scéna a světská společnost, Religio., 2000, č. 2, str. 189-193.

Téma: New Age, časopis Dingir, r. 2003, č.2

Tycho, A. P.: Tak mnoho cest, Olomouc, Spolek moravských nakladatelů, 2001.

Vašíček, A.: V zajetí mágů, Opava, 1996.

Vild, M.: Křesťanství a esoterika, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství, 1997.

Vojtíšek, Z., ed.: Satanismus, Praha, Oliva, 1997.

Vojtíšek, Z., ed.: Scientologie. Úvodní texty pro kritické studium, Praha, vlastní náklad, 1998.

Vojtíšek, Z.: Netradiční náboženství u nás, Dingir, 1998.

Vokoun, J. I.: Počátky mormonismu, Praha, 1997.

Wade, K. R.: Tajemství New Age, Praha 1996

Weinfurter, K.: Paměti okultisty, Brno, Nakladatelství A. Pohlodek, 1999.

Wolf, J.: Kdo je - kdo není v hnutí Nového věku, Praha, Votobia, 2000.

 

 
 
Poslední aktualizace: Barbora Bělíková, červenec 2017.

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27
28
29
30
31
1
2
 
 
 
 
 
 
 
3
4
5
6
7
8
9
 
 
 
 
 
 
 
10
11
12
13
14
15
16
 
 
 
 
 
 
 
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
24
25
26
27
28
29
1