Soutěž o Cenu Karla Velikého pro mladé Evropany

charlemagneLhůta pro předkládání projektů v soutěži o Cenu Karla Velikého pro mladé Evropany je prodloužena do 14. února.

Cílem Ceny Karla Velikého pro mladé Evropany je podpořit mezi mladými lidmi rozvoj evropanství a podnítit je k zapojení do projektů evropské integrace. Cena se uděluje projektům, které realizují mladí lidé a jež prohlubují vzájemné pochopení, podporují rozvoj společného smyslu pro evropskou identitu a uvádějí reálné příklady Evropanů žijících v jednom společenství.

Cenu Karla Velikého pro mladé Evropany každoročně uděluje Evropský parlament společně s Nadací pro Mezinárodní cenu Karla Velikého v Cáchách. 

Pravidla soutěže:

  1. Téma

Cena Karla Velikého pro mladé Evropany je udělována projektům, které

 • podporují porozumění na evropské a mezinárodní úrovni,
 • napomáhají rozvoji společného smyslu pro evropskou identitu a integraci,
 • jsou vzorem pro mladé obyvatele Evropy a poskytují praktické příklady evropského soužití v rámci jednoho společenství.

Projekty mohou spočívat v pořádání různých akcí pro mladé, výměnných pobytů pro mladé lidi nebo internetových projektů s evropským rozměrem.

 2. Termín

 Termín pro podávání přihlášek byl prodloužen do 14. února 2011.

 3. Podmínky účasti

Věk účastníků je omezen na 16-30 let.
Účastníci musí být občany nebo obyvateli některého z 27 členských států Evropské unie.
Přihlášku lze podat buď jednotlivě, nebo ve skupině; v případě skupinových a mnohonárodních projektů lze přihlášku podat jen v jedné zemi.
Za způsobilé se považují přihlášky ve všech úředních jazycích Evropské unie.
Projekty přihlášené do soutěže již musí být zahájeny a:a) být dokončeny v rámci jednoho kalendářního roku (12 měsíců) před aktuálním termínem pro podání přihlášek, nebo
b) stále probíhat.

Všechny přihlášky musí obsahovat tyto údaje:

 • název projektu
 • příjmení a jméno uchazeče, popř. název organizace
 • státní příslušnost
 • datum narození
 • kontaktní adresu
 • e-mailovou adresu
 • telefonní číslo (mobilní telefon a/nebo pevná linka)
 • popřípadě odkaz na internetovou stránku
 • podrobný popis projektu
 • shrnutí (1-3 strany) ve francouzském, anglickém nebo německém jazyce
 • prohlášení o finančních prostředcích EU

Účastnící si ponechají kopii materiálů, neboť originál jim nemusí být výběrovou komisí vrácen.

Nejlepší projekt získá 5 000 EUR, druhý nejlepší 3 000 EUR a třetí 2 000 EUR.
Zástupci vybraných 27 národních projektů budou pozváni na vyhlášení vítězů, které se bude konat dne 31. května 2011 v německých Cáchách.
Ceny pro tři nejlepší projekty předá předseda Evropského parlamentu a zástupce Nadace Mezinárodní ceny Karla Velikého v Cáchách.
Kromě finančního ocenění bude vítězům předána pozvánka k návštěvě Evropského parlamentu (v Bruselu nebo Štrasburku). 

 

Více informací a formulář pro přihlášení naleznete zde: http://www.charlemagneyouthprize.eu/preview/cs/introduction.html  

Vložila Eva Jogheeová, 7. února 2011

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30
31
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
6
7
8
9
10
11
12
 
 
 
 
 
 
 
13
14
15
16
17
18
19
 
 
 
 
 
 
 
20
21
22
23
24
25
26
 
 
 
 
 
 
 
27
28
29
30
31
1
2