Stipendium na VŠ v zahraničí

Chcete studovat na zahraniční univerzitě a hledáte možnosti, jak studium financovat? Zde naleznete seznam nadací, které nabízejí stipedijní programy

V jeho dosažení vás mohou finančně podpořit  programy a granty Evropské unie, stipendia jednotlivých univerzit nebo nadace. Přinášíme tipy, které české nadace vám pomohou s placením nákladů na studium a nač se připravit při podávání přihlášky.

Kellnerova nadace: pro sociálně znevýhodněné studenty

Projektem UNIVERZITY podporuje The Kellner Family Foundation nadané studenty ze sociálně znevýhodněného prostředí. Letos díky nadaci studuje na prestižních zahraničních nebo českých  školách 52 studentů. Zájemci o finanční grant musejí mít už dopředu vyhlédnutou školu a dokázat zdůvodnit její výběr. 

Nadace Zdeňka Bakaly: prestižní univerzity

Nadace Zdeňka Bakaly podporuje v rámci programu SCHOLARSHIP talentované studenty bez ohledu na to, z jakého ekonomického zázemí pocházejí. Komise však dbá na to, aby se studenti ve volném čase věnovali dobrovolnictví – ideálně už nyní, případně se do konkrétních projektů zapojili v budoucnu. Zájemci o grant mohou směle pošilhávat po prestižních zahraničních univerzitách. Navíc jich mohou mít vytipováno několik a konkrétní školu si zvolit až později. Pokud se vám bude prospěchově dařit, můžete počítat s finanční podporou po celou dobu studia. 

Fulbrightovo stipendium: studium v USA

Na 40 Čechů ročně vyráží na studia díky čerpání Fulbrightova stipendia. Tato podpora se vztahuje čistě na univerzity v USA. O stipendium mohou žádat také vědci, učitelé nebo pracovníci s praxí v neziskovém sektoru či státní správě. Stipendisté se rekrutují z řad držitelů bakalářského diplomu, kteří chtějí v USA dosáhnout magisterského (Master) či vyššího (PhD.) stupně vzdělání. Podporu získávají především na životní náklady, na školné jen v omezeném rozsahu. Zájemci žádají o stipendium zasláním elektronické přihlášky, kde mimo jiné uvedou výsledek mezinárodní jazykové zkoušky a tři preferované univerzity.  Studenti vysokých škol ve věku 18 až 22 let se mohou pod hlavičkou Fulbrightovy komise zúčastnit Letní školy sociálního podnikání na některé z amerických univerzit. Přednost dostanou studenti ze sociálně znevýhodněného prostředí, kteří se zajímají o problematiku a v USA ještě nebyli.

Nadační fond Krskových: rok magisterského studia

Tento nadační fond ročně podpoří 10 vysokoškolských studentů do 25 let, kteří by kvůli nedostatku peněz v rodině na studia v zahraničí nedosáhli. Fond přiznává stipendium studentům magisterského programu, kterým takto uhradí jeden rok studia na vybraných zahraničních univerzitách. Žadatel o podporu musí mimo jiné doložit, že požádal o stipendium přímo univerzitu, na kterou se hlásí. Formou eseje musí také vysvětlit, proč chce jít na danou školu studovat a co chce dělat pro ukončení studia. Nadační fond v současnosti přijímá přihlášky.

Esej chtějí všichni

Ať už oslovíte jakoukoliv nadaci, můžete se připravit na několik shodných požadavků. Všude po vás budou chtít esej: jednou budete zdůvodňovat, jaká studia jste si vybrali a jak je využijete, jindy se budete zamýšlet nad filozofičtějšími otázkami. Vždy se však vyplatí věnovat eseji náležitou pozornost, nadace a zahraniční univerzity jí přisuzují poměrně velkou váhu. Připravte se také na výběrová řízení o několika kolech. Pokud se dostanete do užšího výběru, s největší pravděpodobností vás hodnotící komise bude chtít vidět i osobně. Kromě školních výsledků ji bude zajímat činnost nad rámec výuky, například úspěchy ve školních soutěžích nebo dobrovolnictví. K přihlášce se dokládají také reference, zpravidla od pedagogů.

Stipendia zpravidla jen na část studia

Obvykle budete žádat alespoň o rámcovou částku. Vaší žádosti tak bude předcházet zevrubné zjišťování informací o výši školného a životních nákladech spojených se studiem, které budete v některých žádostech zohledňovat a konkretizovat. Většina stipendií nepokrývá celkové náklady. Nadace počítají s tím, že na studium přispějete i vy. Některé budou chtít už při vyplňování přihlášky vidět, že se snažíte získat finance i jiným způsobem – máte vlastní zdroje, berete si půjčku nebo žádáte o stipendium přímo u zahraniční školy. Nadací podporujících zahraniční studium je celá řada. Přehled i méně známých zdrojů stipendií najdete třeba na stránkách Akademické informační agentury nebo Scholarships for development.


Zdroj: www.jobs.cz

Poslední aktualizace: Jana Beničáková, březen 2018

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
30
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
6
7
8
9
10
11
12
 
 
 
 
 
 
 
13
14
15
16
17
18
19
 
 
 
 
 
 
 
20
21
22
23
24
25
26
 
 
 
 
 
 
 
27
28
29
30
31
1
2