Zprávy z partneských stránek

Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků s ohledem na kvalitu jejich práce

Česká škola - 1 Duben, 2009 - 02:00
Vyhlášení 2. etapy rozvojového programu MŠMT na rok 2009, č.j. 4 982/2009-26, ze dne 31. března 2009. Cílem 2. etapy rozvojového programu je v roce 2009 navýšení prostředků určených na posílení úrovně motivačních složek platů a mezd pedagogických pracovníků škol regionálního školství, přičemž tato 2. etapa má zároveň za cíl podpořit alespoň částečné vyrovnání rozdílů v motivačních složkách platů a mezd v jednotlivých druzích škol.
Kategorie: Jinde píší

Prvního dubna 2009 začíná národní projekt Kurikulum S

Česká škola - 1 Duben, 2009 - 02:00
Při tvorbě školních vzdělávacích programů a výuce podle nich mohou učitelé středních odborných škol narazit na problémy, jež dosud nikdy neřešili. Projekt Kurikulum S jim proto podává pomocnou ruku. Nabízí potřebné informace, zkušenosti pilotních škol, metodické rady i možnost konzultací. K tomu účelu bude vytvořena síť konzultačních center v regionech.
Kategorie: Jinde píší

Prvního dubna bude zahájen národní projekt Nová závěrečná zkouška, na nějž přispívá Evropský sociální fond

Česká škola - 1 Duben, 2009 - 02:00
Hlavním cílem projektu, který bude probíhat v letech 2009–2012, je zavedení standardizované závěrečné zkoušky v oborech vzdělání s výučním listem. Reforma závěrečné zkoušky přinese zlepšení kvality škol a zvýšení prestiže jejich absolventů. Dosud si školy samy připravují své závěrečné zkoušky a jejich úroveň se tak může značně lišit.
Kategorie: Jinde píší

Microsoft přináší studentům profesionální software zcela zdarma

Česká škola - 1 Duben, 2009 - 02:00
Projekt DreamSpark je nově k dispozici i studentům středních škol. Microsoft spouští druhou fázi projektu DreamSpark. Profesionální nástroje pro vývoj a design tak od teď budou moci využívat nejen majitelé ISIC karet, ale všichni studenti středních škol. Zdarma dostupný balíček programů je pro studenty příležitostí, jak proměnit své nápady a vize ve skutečnost a položit tak základ svým akademickým i profesním úspěchům. Mohou vyvíjet aplikace běžící na klientské stanici, aplikace pro webové prohlížeče, vytvářet simulace fyzikálních jevů či programovat roboty. Součástí je také řada e-learningových kurzů a serverový operační systém Windows Server.
Kategorie: Jinde píší

MŠMT mapuje vzdělanostní šance romských dětí

Česká škola - 1 Duben, 2009 - 02:00
Česká republika přikročila k opatření, k němuž ji zavázal Evropský soud pro lidská práva. V zájmu odstranění potenciálně diskriminačního zacházení s romskými dětmi představuje zmapování vzdělávací situace žákyň a žáků ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí nezbytný krok.
Kategorie: Jinde píší

Vyhlášení soutěže „České hlavičky 2009“

Česká škola - 1 Duben, 2009 - 02:00
Soutěž vyhlašují společnost Česká hlava s.r.o. jako realizátor projektu „Česká hlava“ na podporu vědy, techniky, vývoje a poznání a Nadační fond Česká hlava. Ceny se udělují v pěti kategoriích.
Kategorie: Jinde píší

Intel sezval odborníky na Elearning

Česká škola - 1 Duben, 2009 - 02:00
"Učitel je jako dýdžej, který mixováním materiálů z různých zdrojů a odlišných formátů vytváří nový obsah, který je v daný okamžik šitý na míru jeho posluchačům. Nejedná se však o prosté přehrávání jednotlivých písní, to je již dávno překonané a neaktuální, ale o vytváření nové originální skladby spojováním dílčích a flexibilně použitelných `samplů` v bezprostřední reakci na momentální situaci. To jsou schopnosti charakterizující skutečného odborníka svého oboru."
Kategorie: Jinde píší

Nadace O2 opět podpoří deseti miliony korun znevýhodněné děti a mládež

Česká škola - 1 Duben, 2009 - 02:00
Nadace O2 vyhlásila 8. ročník programu Regionálních grantů, ve kterém rozdělí 10 milionů korun mezi nestátní neziskové organizace podporující děti a mládež z celé České republiky. V každém z osmi regionů budou podpořeny ty nejkvalitnější projekty částkou 1,25 milionu korun.
Kategorie: Jinde píší

Kam se poděli muži? aneb Proč studenti vraždí?

Česká škola - 31 Březen, 2009 - 02:00
Sledování diskusí o nedostatku mužů v učitelských sborech v poslední době připomíná spíše než skutečnou diskusi o tomto navýsost závažném problému obraz naprosté rezignace těch, kdo se o tento závažný problém dosud zajímali a nerezignovali na jeho řešení. Avšak i ti už rezignovali. Vím, že se svým příspěvkem příliš, ve kterém se některá fakta objevují čas od času opakovaní, příliš neuspěji, nicméně jsem přesvědčen, že hledat řešení nežádoucího stavu je nutno do té doby, než "národohospodáři" pochopí, že prohlubování současného stavu je zhoubné.
Kategorie: Jinde píší

Informační společnost v číslech 2009: a co školy?

Česká škola - 31 Březen, 2009 - 02:00
Český statistický úřad publikoval zprávu Informační společnost v číslech 2009, po roce tak opět dostáváme informaci o vývoji ve vybavenosti českých škol.
Kategorie: Jinde píší

Aktuální informace o nové maturitní zkoušce

Česká škola - 31 Březen, 2009 - 02:00
Nedávno se ve sdělovacích prostředcích objevily informace o tom, že spuštění nové maturitní zkoušky ve školním roce 2009/2010 je ohroženo, příp. že bude termín opět posunut. Jelikož přípravy maturity běží podle plánu a není žádný důvod, proč by tato zkouška neměla proběhnout v daném termínu, připravili jsme pro vás následující souhrn nejdůležitějších změn a rozšiřujících informací.
Kategorie: Jinde píší

Standard kvality profese učitele: další zahraniční ukázky

Česká škola - 31 Březen, 2009 - 02:00
Pracovní skupina pro tvorbu standardu zveřejnila čtyři odkazy na standardy Velká Británie, Nizozemska, USA a Austrálie.
Kategorie: Jinde píší

Školy tvoří nabídky do programu Škola pro udržitelný život

Česká škola - 31 Březen, 2009 - 02:00
Uzávěrka je 14. dubna. Nabídku projektových aktivit mohou podat školy, které se přihlásily do programu pro rok 2009. Vyhlašovatelé programu - Nadace Partnerství a SEVER obdrželi rekordní počet 182 přihlášek. Generálním partnerem programu je společnost Toyota. Vybrané školy získají na své projektové aktivity příspěvek až 70 000 Kč.
Kategorie: Jinde píší

Stolzová zve ke spolupráci nad formulací Standardu

Česká škola - 30 Březen, 2009 - 02:00
Na základě své kritiky zveřejněného návrhu Standardu kvality profese učitele jsem byl manažerem Pracovní skupiny pro tvorbu standardu vybídnut, abych zformuloval vlastní návrh. Nedělá se mi to lehce, protože stále nejsem o nutnosti takového dokumentu přesvědčen. Mimoto na to nemám čtyři měsíce, ale dnešní večer.
Kategorie: Jinde píší

Umožněme "zrání" pojmů

Česká škola - 30 Březen, 2009 - 02:00
Za velice důležité považuji při prvotním vzdělávání již v mateřské škole, ale zejména na 1. stupni základní školy, aby pojmy, se kterými se žák setká v teoretické podobě ve vyšších stupních vzdělávání, začal v pocitové podobě (neteoreticky) chápat již od útlého věku. Jde o to, aby pojmy měly možnost ťzrátŤ mnohem dříve, než jsou explicitně probírány, a to zatím jen v pocitové podobě jistých komplexních představ.
Kategorie: Jinde píší

Konstruktivní přístupy 2.0 aneb začneme od webu

Česká škola - 30 Březen, 2009 - 02:00
Pokud před pěti lety mohlo postačit pouze změnit návyky a zaběhnuté výukové postupy, postupně od instruktivních směrem ke konstruktivním, pak to dnes, v roce 2009, již plně dostačovat nemusí. Zmíněné konstruktivní přístupy se nyní nachází ve verzi 2.0 a postupně se dostaly nejen za hranice počítačových učeben a školních institucí, ale přes okolní reálný svět až do různých světů virtuálních.
Kategorie: Jinde píší

Potřebuje školství vědecký ústav?

Česká škola - 30 Březen, 2009 - 02:00
Mnohokrát jsem se setkal s kritikou kolegů učitelů na instituce, které se zabývají bádáním v oblasti výchovy a vyučování. Ať si kdysi říkaly pedagogická střediska, ústavy či honosněji Výzkumný ústav pedagogický, převážná většina učitelů tyto instituce považuje za zbytečné a málo produktivní. Potřebuje škola takové instituce, a jakou úlohu by měly plnit, aby byla učiteli uznána užitečnost jejich existence?
Kategorie: Jinde píší

Nový vzhled České školy

Česká škola - 30 Březen, 2009 - 02:00
Příprava technologických změn portálu Česká škola se chýli ke konci, v nejbližších dnech spustíme novou verzi v osvědčených systémech Blogger a Google Sites. Prosíme, podívejte se na maketu, a napište nám, jak by se měla Česká škola změnit.
Kategorie: Jinde píší

Titul Zlatý Ámos získala učitelka z Karviné

Česká škola - 29 Březen, 2009 - 02:00
Učitelka základní školy Komenského z Karviné Lucie Andělová dnes zvítězila v klání o cenu Zlatý Ámos. Ocenění pro nejoblíbenějšího učitele roku si odnesla z pražského hotelu Olšanka, kde porazila šest soupeřů. Korunku pro vítěze si učitelka se specializací na postižené děti odnesla také z hlasování dětské poroty.
Kategorie: Jinde píší

Reakce na článek "Obrana standardu"

Česká škola - 27 Březen, 2009 - 02:00
Vladimír Srb, manažer pracovní skupiny pro tvorbu Standardu kvality profese učitele, reagoval na náš včerejší článek.
Kategorie: Jinde píší

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
25
26
27
28
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
4
5
6
7
8
9
10
 
 
 
 
 
 
 
11
12
13
14
15
16
17
 
 
 
 
 
 
 
18
19
20
21
22
23
24
 
 
 
 
 
 
 
25
26
27
28
29
30
31