V zaměstnání opravdu ani kapku piva? (2.část)

Zákaz požívání alkoholických nápojů podle zákoníku práce, který jsme si přiblížili minule, se nevztahuje na zaměstnance, kteří pracují v nepříznivých mikroklimatických podmínkách (v horkých provozech, což jsou např. hutě a slévárny), pokud požívají pivo se sníženým obsahem alkoholu, a na zaměstnance, u nichž požívání těchto nápojů je součástí plnění pracovních úkolů nebo je s plněním těchto úkolů obvykle spojeno. Alkohol proto mohou požívat o pracovní době např. degustátoři a sládci. (Sporná je tato otázka u zástupců firmy při slavnostním přípitku např. po uzavření kontraktu apod.)

V horkých provozech tedy může být požíváno:

  • pivo se sníženým obsahem alkoholu (mající nejvýše 1,2 objemových procent alkoholu; 1,0 procent hmotnostních)
  • pivo nealkoholické (mající nejvýše 0,5 procent objemových; 0,4 procent hmotnostních)

Na desítku (výčepní pivo) nebo dokonce dvanáctku (ležák) zapomeňte!

Ani zaměstnanci pracující v nepříznivých mikroklimatických podmínkách nemohou konzumovat běžné výčepní pivo (tzv. desítku) nebo dokonce ležák (tzv. dvanáctku), nýbrž uvedené nízkostupňové pivo (jež je dle dřívějšího, dodnes v praxi zažitého, názvosloví, zvláště konzumenty, označováno jako tzv. osmička nebo sedmička) nebo pivo (tzv. pito) nealkoholické. Ostatní pracovníci si mohou, třeba k obědu, dopřát pouze nealkoholické pivo.

Jak se označuje pivo? Stupňovitost není množství alkoholu!

Ve smyslu ust. § 11 písm. i) a j) vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 335/1997 Sb., v platném znění, se výčepním pivem rozumí pivo vyrobené převážně z ječných sladů s extraktem původní mladiny 8 až 10 % hmotnostních, ležákem pivo vyrobené převážně z ječných sladů s extraktem původní mladiny 11 až 12 % hmotnostních. (Nechť laskavý čtenář a konzument u piva nezaměňuje procento alkoholu s (hmotnostním) procentem mladiny, tzv. stupňovitostí!) Výčepní piva obvykle (převážně) mývají 3,6 - 4,1 objemových % alkoholu, ležáky 4,6 - 5,2 objemových % alkoholu, i když existují samozřejmě výjimky - např. pivo Jihlavský Ježek Jedenáct je pivem výčepním a obsahuje 4,7 objemových % alkoholu, výčepní pivo Krušovice Mušketýr obsahuje 4,5 objemových % alkoholu.

Výrobci piva již neuvádějí dle nové (shora uvedené) právní úpravy na etiketách stupňovitost, ale objemová (popř. hmotnostní) procenta alkoholu, ačkoliv někteří výrobci převážně z tradice a z marketingových (obchodních) důvodů uvádějí obojí.

Nealkoholické pivo nebo se sníženým obsahem alkoholu i jako ochranný nápoj od zaměstnavatele...

V této souvislosti nebude na škodu připomenout také ust. § 5 odst. 4 ve spojení s odst. 1 nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů. K ochraně zdraví před účinky tepelné zátěže či zátěže chladem se poskytují zaměstnancům ochranné nápoje. (Ochranné nápoje se poskytují na pracovišti nebo v jeho bezprostřední blízkosti tak, aby byly snadno a bezpečně dostupné. Ochranným nápojem, chránícím před účinky tepelné zátěže, se doplňuje ztráta tekutin a minerálních látek ztracených potem a dýcháním.) Ochranné nápoje musí být zdravotně nezávadné, musí mít vhodnou teplotu a nesmí obsahovat více než 6,5 hmotnostních procent cukru. Množství alkoholu v nich nesmí překročit 1 hmotnostní procento; nápoje pro mladistvé nesmí obsahovat alkohol vůbec. Dáme-li tedy oba uváděné předpisy do souvislosti (vyhlášku č. 335/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 178/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů), vychází (potvrzujeme si), že jako ochranný nápoj může být zaměstnavatelem podáváno jen pivo se sníženým obsahem alkoholu nebo pivo nealkoholické.

 

Pro ICM NIDM MŠMT zpracovala Bc. Gabriela Žemličková
Zdroj: www.odrogach.cz
Datum: leden 2008
Aktualizace: srpen 2009, březen 2014

 

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27
28
29
30
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
4
5
6
7
8
9
10
 
 
 
 
 
 
 
11
12
13
14
15
16
17
 
 
 
 
 
 
 
18
19
20
21
22
23
24
 
 
 
 
 
 
 
25
26
27
28
29
30
31