Zákaz požívání alkoholických nápojů podle zákoníku práce (1.část)

O pracovní době mohou v přiměřeném množství požít pivo se sníženým obsahem alkoholu jen zaměstnanci pracující v nepříznivých mikroklimatických podmínkách; ostatní pracovníci si mohou třeba k obědu dopřát pouze tzv. pito, tedy pivo nealkoholické. Zákoník práce zaměstnancům (v ust. § 106 odst. 4 písm. e) ukládá mimo jiné povinnost nepožívat alkoholické nápoje na pracovištích zaměstnavatele a v pracovní době i mimo tato pracoviště, nevstupovat pod jejich vlivem na pracoviště zaměstnavatele.

Alkoholickým nápojem je lihovina, víno a pivo; alkoholickým nápojem se rozumí též jiný nápoj, pokud obsahuje více než 0,5 objemového procenta alkoholu. (Tak definuje ust. § 2 písm. g) zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, v platném znění. Uvedeným zákonem byl s účinností k 1. lednu 2006 zrušen v praxi za léta platnosti zažitý zákon č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi. Došlo ke zpřísnění právní úpravy, neboť původní zákon stanovil hranici mezi alkoholickými a nealkoholickými nápoji na úrovni 0,75 objemového procenta alkoholu.)

Do práce nechoďte ani s kocovinou!

Zákaz požívání alkoholu se vztahuje i na přestávky v práci na jídlo a oddech; zaměstnanec tak nesmí konzumovat alkoholické nápoje např. ani během oběda v restauraci (ačkoliv se v tu chvíli nenachází na pracovišti, ani se přestávka na jídlo a oddech nezapočítává do pracovní doby), neboť by po skončení přestávky nastupoval pod vlivem alkoholu na pracoviště. Zákaz požívání alkoholických nápojů se vztahuje i k mimopracovní době, jestliže by vliv alkoholu mohl přetrvávat až do nástupu do práce. (Pokud by zaměstnanec hodlal např. nastoupit na ranní směnu pod vlivem opilosti z předcházejícího večera nebo noci, je povinností jeho nadřízeného - vedoucího zaměstnance to nepřipustit.)

Při požití kupř. půllitru desetistupňového (tj. výčepního) piva je obvyklá (průměrná) doba potřebná k vymizení alkoholu z organismu (krve) 1 hodina, u půl litru dvanáctistupňového piva (ležáku) 3 hodiny. A proto k tomu, aby zaměstnanec nebyl schopen nastoupit v řádném stavu do zaměstnání např. na ranní směnu, stačí, když předtím večer požije pět dvanáctistupňových piv. Doba potřebná k vymizení alkoholu z krve je 10 hodin. Uvádíme samozřejmě obvyklé (průměrné) hodnoty. Záleží zejména na tělesné konstituci, fyzickém a psychickém stavu, věku a v neposlední řadě na pohlaví (muži zásadně snášejí alkohol o poznání lépe než ženy).

Opilci neplacené volno nebo neschopenku?

Je třeba, když už nastane situace, že se zaměstnanec před nástupem směny uvede do stavu opilosti nebo u něj přetrvávají následky opilosti, nechce-li porušovat ustanovení zákoníku práce o zákazu požívání alkoholických nápojů ani se vystavit postihu za neomluvenou absenci v práci, aby si se zaměstnavatelem dohodl čerpání dovolené, event. neplaceného volna. Nelze vyloučit, že zaměstnanec dosáhne i toho, že bude ošetřujícím lékařem uznán dočasně práce neschopným; v takovém případě bude omluvena jeho nepřítomnost v práci, ale nebude (resp. neměl by) mít nárok na nemocenské (vizte ust. § 24 odst. 1 písm. c) zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, v platném znění). Má-li však zaměstnanec rodinné příslušníky, může jim být i v případě, že si zaměstnanec přivodil pracovní neschopnost jako bezprostřední následek své opilosti vyplaceno nemocenské až do výše tří čtvrtin. Zaměstnanci bez rodinných příslušníků, aby nebyl vystaven hmotné nouzi, může být vypláceno nemocenské až do výše poloviny. (Vizte § 24 odst. 2 citovaného zákona.) O tom rozhoduje příslušná okresní (v Praze Pražská, v Brně Městská) správa sociálního zabezpečení. V této souvislosti je však třeba připomenout, že od 1. ledna 2008 nemocenské náleží až od 4. dne trvání pracovní neschopnosti, tudíž otázka, zda přiznat, anebo nepřiznat opilci (nebo jeho rodině) nemocenské v mnoha případech odpadá (odpadne), především pak jestliže se krátkodobou (např. jednodenní) pracovní neschopností řeší toliko samotné následky vlastní opilosti - únava a vyčerpání organismu, tedy kocovina. Při zkoumání nároku na nemocenské při pracovní neschopnosti pro dlouhodobější poruchu zdraví, např. pro úraz, který si způsobil postižený v opilosti, odkazujeme na uvedená pravidla (uvedená ustanovení právního předpisu).

Alkoholu v práci neholdujte ani před Vánoci nebo na Silvestra!

Zákoník práce nepovoluje ani oslavy na pracovištích mimo pracovní dobu. Jestliže oslavenec čeká se svou oslavou až na skončení pracovní směny, aby si se spoluzaměstnanci "připil na zdraví" v prostorách zaměstnavatele (byť třeba nikoliv na svém pracovišti, nýbrž např. v zasedací místnosti), není to ani tak v souladu se zákoníkem práce. Tím spíš je nepřípustné popíjení alkoholu o pracovní době v předvánoční době nebo na Silvestra!

 

 

Pro ICM NIDM MŠMT zpracovala Bc. Gabriela Žemličková
Zdroj: www.odrogach.cz
Datum: leden 2008
Aktualizace: srpen 2009, březen 2014

 

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
30
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
6
7
8
9
10
11
12
 
 
 
 
 
 
 
13
14
15
16
17
18
19
 
 
 
 
 
 
 
20
21
22
23
24
25
26
 
 
 
 
 
 
 
27
28
29
30
31
1
2