Zdaňování studentských příjmů

Studenti mohou vykonávat práci jak na základě pracovního poměru, tak také na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (tzn. dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti).

Zdaňování příjmů studentů v rámci brigád je obdobné jako u ostatních zaměstnanců. Studenti si však mohou uplatnit slevu na dani na studium.

Pracovní poměr nebo dohoda o pracovní činnosti zakládá povinnost odvádět z příjmů částky na zdravotní (4,5% z hrubé mzdy) a sociální pojištění (6,5% z hrubé mzdy) a zálohu na daň ze závislé činnosti.

Zaměstnavatel je povinen vám s každou výplatou předložit výplatní pásku. Spočítanou mzdu si ihned zkontrolujte.

Mzdový kalkulátor pro výpočet čisté mzdy naleznete např. ZDE.

 

Zdaňování příjmů

 

V případě, kdy student NEPODEPÍŠE prohlášení k dani („růžový papír") u zaměstnavatele, je jeho příjem

  • do maximální výše 5000 Kč zdaňován srážkovou daní 15 % (při použití této daně je daňová povinnost pracovníka-studenta vyrovnána),
  • nad 5000 Kč je vypočtena zálohová daň ve výši podle měsíční sazby 15% ze superhrubé mzdy; s tím je po skončení roku obvykle spojena povinnost podat daňové přiznání.

Navíc v tomto případě se nepřihlédne k měsíční slevě na dani!

 

 

Pokud student prohlášení PODEPÍŠE je mu vypočítána záloha na daň a uplatněna sleva na poplatníka i na studenta.

  • Platí základní pravidlo, že na totéž období kalendářního roku nesmí být prohlášení podepsáno zaměstnancem souběžně pro více zaměstnavatelů.
  • Pro rok 2015 činí sleva na dani pro studenty a žáky 4 020 Kč za rok (resp. 335 Kč měsíčně).

Pro vás jako zaměstnance je lepší prohlášení podepsat. V tomto případě vám zaměstnavatel sráží zálohou daň a díky tomu lze provést roční zúčtování záloh daně či si podat daňové přiznání. Tímto způsobem můžete část odvedených záloh daně získat zpět. Toto však již nelze provést v případě, že je odvedena srážková daň!

 

 

Podmínky pro odpočet slevy na dani

 

Aby pracovníkovi-studentovi mohly být odečteny slevy na dani, musí být splněny tyto podmínky:


1. podepsané prohlášení k dani

2. potvrzení školy o soustavné přípravě na budoucí povolání pro příslušný školní rok

3. věk do 26 let (věkové kritérium se hodnotí podle stavu na počátku kalendářního měsíce, např. student narozený 17. července 1989 bude mít slevu ve výši 335 Kč naposledy při výpočtu měsíční zálohy na daň za červenec 2015.)

Pozn.: u zletilého studenta nesmí jít o příjemce plného invalidního důchodu, neboť poživatelé tohoto důchodu jsou ze slevy 335 Kč měsíčně vyloučeni (nastupuje u nich popřípadě prokázaná sleva z titulu pobírání plného invalidního důchodu).

 

 

Jak je to po skončení studia

 

Za soustavnou přípravu se považuje:

  • doba od úspěšného vykonání závěrečné zkoušky nebo maturitní zkoušky v květnu nebo v červnu do doby, kdy se poplatník-student v témže kalendářním roce stane studentem vysoké školy
  • doba „posledních školních prázdnin" po úspěšném ukončení střední školy, aniž by navazovalo další studium za předpokladu, že poplatník po celý červenec nebo celý srpen nevykonává výdělečnou činnost, ani nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci; může však pracovat na základě dohody o provedení práce (neodvádí nemocenské pojištění)
  • jeden kalendářní měsíc následující po měsíci, v jehož průběhu bylo studium řádně ukončeno a poplatník nepokračuje bezprostředně v dalším studiu na vysoké škole

 

 

Zdroj: www.vyplata.cz, www.finance.cz, http://student.finance.cz
Poslední aktualizace: N. Jogheeová, květen 2019

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27
28
29
30
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
4
5
6
7
8
9
10
 
 
 
 
 
 
 
11
12
13
14
15
16
17
 
 
 
 
 
 
 
18
19
20
21
22
23
24
 
 
 
 
 
 
 
25
26
27
28
29
30
31